Uzunkuyruklu Baştankara

Aegithalos caudatus  - Long-tailed tit

 

 

Sık çalılıkların, ormanlık alanların ve çitlerin minik, yuvarlak gövdeli ve uzun kuyruklu bir kuşudur. Yuvarlak başı, çok ufak gagası, yuvarlak gövdesi ve ince kuyruğu ona özgün bir biçim oluşturur. Ağaçların arasında ya da çitler boyunca tipik olarak küçük sürüler halinde gezinir, bir ya da iki aralığı bir defada atlar. Gözünün üstünde yer alan ve siyah sırtına kadar uzanan  siyahımsı bant ile çok soluk açık renkli gözükür; kanatları koyu renk, omuzları koyu pembedir ve gövdesinin alt tarafında pembe bir parlaklık bulunur. Genci daha koyudur ve pembe renkten yoksundur. Çevresindeki insanlarla hemen hemen hiç ilgilenmez ve genellikle dikkat çekecek kadar evcildir. Beslenirken akrobatiktir; bahçelere çok sık gelir ve kuyruğunu kakarak yerden beslenebilir. Sürülerden devamlı gelen sesler: kesik bir ‘pit’ ya da ‘tup’, makara sesini andırır bir ‘d-r-rrrrrr’ ve çalıkuşunun sesinden daha az vurgulu, keskin, tiz ve donuk bir ‘ziiii-ziiii-ziiii’.