“Cula” - Sarı Gagalı Dağ Kargası

Pyrrhocorax graculus - Alpine Chough

(15580 - Linnaeus, 1758)

 

Zirveler ve sarp yamaçlar civarında ve dağlardaki sık ekili meralarda genellikle kırmızı gagalı dağ kargası ile birlikte görülen bir yüksek irtifa kargasıdır. Parlak siyah renklidir. Gagası sarı, kalın ve hafifçe aşağı kıvrık, bacakları kırmızıdır. Yerdeyken kuyruğu uzun görünür; uçuş sırasında kuyruğu oldukça yuvarlak, kanatları kırmızı gagalı dağ kagrasınınkinden daha yuvarlaktır ve kanat uçları onunki kadar derin parmaklı değildir; koyu renk örtüleri belirgindir. Sürülerden koro halinde duyulan sesi gür, ince ve tiz bir ‘şriiiii’, keskin bir ‘ziiiii’, daha pes bir ‘kruu’.

Boy 38 cm