Saz Kamışçını

Passeriformes > Sylvidae > Acrocephalus scirpaceus

İng.  Reed Warbler

12510 - B 12,5-14 cm

 

Yoğun sazlıkların düz kahverengi ve tipik Acrocephalus kamışçınıdır. Ötüşü ritmik ve düzenlidir. Gagası uzun ve sivri, başı düzcedir (öterken daha sivrileşir), gövdesi uzun, sırtı düzce, kuyruğu uzun ve hafifçe yuvarlaktır. Kuyruk altı örtüleri Hippolais’ lerden (ak mukallit, şarkıcı mukallit) daha uzundur ancak Locustella‘lar (bataklık kamışçını, ağaç aamışçını) kadar uzun, kalın ve belirgin özellikte değildir. Sazlıklar boyunca gezinir, ağaç kütüklerine sokulur ve tepeye yakın bir yerden öter. Üst tarafı canlı kahverengi, yüz deseni ise zayıftır ve belli belirsiz göz halkası fark edilir, gözü ve gagası arasında koyu renk bir çizgi bulunur. Sesi kısa bir ‘krek’. Ötüşü yumuşak pırr seslerinin ve şakımaların gevezelik içeren ve ritmik tekrarından oluşur ‘çıırt çıırt çıırt çet çet çet cik cik, çur çur, çirrup çirrup çirrup’.