Araneidae

ORB WEB SPIDERS – KÜRESEL AĞLI ÖRÜMCEKLER

Simon, 1895

 

Türkiye : 23 cins – 54 tür.

Dünya : 168 cins – 3000 tür.

Ad. Latince “araneus” –örümcek” ve “aranea” –örümcek ağı- sözcüklerinden türetilmiştir.

Tür sayısı açısından üçüncü sırada yer alır. Kozmopolit yayılım gösterirler.

Tanısal karakterler : Boyutları küçükten büyüğe değişen bir ailedir. Üç tarsal pençe, ekribellat, entelejin örümceklerdir. İki sıraya dizilmiş sekiz gözü vardır, lateral gözler median gözlerden ayrıdır. Abdomen küreseldir. Karapas sarkıktır. Bacaklarında çok sayıda diken, IV.tarsusta sustentaculum vardır. Erkek palpi mesal cymbium, median apofiz lidir, embolus köktedir.Yapışkan spiraller içeren kürsele bir ağı vardır.

Karapas – genellikle düz. Sefalik bölüm, torasik bölümden genellikle oblik bir depresyonla ayrılır. Belirgin bir fovea yoktur. (şekil a).

Sternum – kalp şeklinde ya da üçgen şeklinde.

Gözler – iki sıra halinde sekiz göz (4:4). Lateral gözler, median gözlerden belirgin olarak ayrı (şekil b). Tapetum dar, posterior median gözler hafifçe laterale kayık.

Keliser – güçlü, lateral kondiller vertikal, keliseral dişler iki sıra halinde.

Ağız parçaları – ağız uzun değil, geniş, ön kısmı kalın, arka kısmı hafifçe geniş.

Bacaklar – üç pençeli. Bacaklar genellikle çok sayıda dikenle kaplı. Trichobothria tarsus dışında tüm bacak segmentlerinde görülür. IV tarsus sustentaculumludur.

Abdomen – değişik büyüklüklerdedir. Genellikle küreseldir. Sırtı belirgin desenli ve kambur duruşludur. Setae ile kaplıdır. Brankial oluk belirgindir.

Spinneretler – basit yapıdadır. Aggregat ve aciniform ipek bezlerine bağlıdır. Colulus vardır.

Solunum sistemi – iki kitap akciğer, spinneretlere yakın trakeal hava deliği.

Genitaller – entelejin; epijin tamamen ya da kısmen sklerotize; sıklıkla scapuslu; erkek palp karmaşık; femur genellikle bazal tüberküllü (şekid d); patella genellikle iki makrosetalı (şekil e); paracymbium genellikle sklerotize kanca şeklinde (şekil c); median apofiz var; bulbus cymbium içinde dönmüş.

Vücut boyutları – 3-30 mm; birçok cinste eşeysel dimorfizm görülür, erkekler dişilerden çok daha küçüktür.

Renk – altaileler arasında değişkenlik gösterir. Gündüzcül türler, grimsi kahverengi-koyu kahverengi renklere sahip olan gececil türlerden çok daha parlak renklere sahiptir.

Teşhis anahtarı (Türkiye için) : Keliser kaidesi lateralde kabartılı, maksilla boyu eni kadar, epijin skapulalıdır.

Morfoloji : Sekiz gözlü örümceklerdir. Orta gözlerin oluşturduğu dörtgen daha çok yamuk ya da kare şeklindedir. Birbirlerine yakın olan gözler genellikle çıkıntılar üzerinde yer alır. Karapaks genellikle düz, önde bazen oldukça daralmış, göğüs oval ya da yuvarlaktır. Opistosoma erginlerde küresel, desenli, iri ve üstten bakıldığında prosomanın üzerine oldukça sarkmış durumdadır. Bununla beraber, opistosoma bazen hörgüç ya da boynuz gibi oldukça belirgin çıkıntılara sahip olabilir. Tekerlek şeklinde ve tam olan ağlar örerler.

Yayılımı : Bütün dünyada yayılım gösterir.

Araneidlerin çoğu katmanlar halinde yaptığı ağının ortasında gün boyunca ters olarak asılı şekilde avını yakalamayı bekler. Ağını türüne göre her gece ya da sabah yeniden oluşturur. Görme yetenekleri zayıftır, ağdaki titreşimleri algılayarak avlarını yakalarlar. Diğer pek çok örümceğin tersine avlarını çiğnerler.

 

Aculepeira sp

9221

9224

9226

9227

9232

9234

9235

 

 

 

 

9241

9242

9255

 

 

 

 

Agalenatea cf. redii (Scopoli, 1763)

Morfoloji. Erkek 4-5 mm, dişi 7-8 mm boyundadır. Çok erken aktif hale gelirler, erişkinlerli nisan ayında görülebilir. Renkleri, açık renkten, sarımsı turuncuya, koyu kahverengiye kadar değişkenlik gösterir. Abdomen ortasında genellikle uzunlamasına, koyu bir şerit vardır; bazen enine bir bant da bulunur. Baze, abdomende iki beyaz benek ya da koyu kahverengi kenarlı bir benek görülür. Tüm vücudur, özellikle sefalotoraksı (prosoma) yoğun tüylerle kaplıdır. Abdomen (opistosoma) oldukça düz ve geniştir (eni boyundan fazladır).

Habitat. Termofilik bir cinstir. Kumlu alanlar, kurak çayırlar, orman kenarlarındaki güneşli alanlar, sıcak bozkırları sever. 

. Vertikal yerleşimlidir. Yerden çok yüseksekte değildir. Örümcek genellikle ağın ortasında oturur.

Gözlem dönemi. Nisan – Haziran sonu

Dağılım. Avrupa, Orta Asya

http://en.wikipedia.org/wiki/Agalenatea_redii

 

 

 

 

 

3702

3703

 

 

 

 

 

Agalenatea redii (female)

2013_05_bozdağ

 

 

 

 

 

6749

6750

 

 

 

 

 

Araneus diadematus (Clerk, 1757) – Haçlı Örümcek - European Garden Spider, Garden Orb-web Spider, Cross Orb Weaver

Çok yaygın ve iyi bilinen bir örümcektir. Renkleri çok değişken olabilir, ancak hepsinin abdomeninde “haç” oluşturan beş ya da daha fazla sayıda benekler vardır. Bu beyaz lekeler, protein metabolizsının bir ürünü olan guaninle dolu hücrelerden oluşur.

Morfoloji. Erişkin dişi 6.5 – 20 mm, erkek 5.5 – 13 mm. Bacaklarının üçüncü çifti ağ örmek için uzmanlaşmıştır. Bu bacaklarıyla ağ üzerinde kolayca hareket eder. Bu bacaklar sadece ağda işe yarar, zeminde pek bir önemi yoktur.

Davranış. Oldukça pasiftir. Çok zorlanırsa ısırabilirse de, insana hiç zararı yoktur. Ağı dişi örer; genellikle ağ üzerinde ya dayakındaki bir yaprakta av bekler. Avını hızla yakalar ve yemeden önce ağla sarar. Ağını küçük böceklerle beraber gece boyunca yer, sabah yeni ağ  yapar.

Daha küçük yapılı olan erkek, dişiye yaklaşırken dikkatli olmazsa, kolayca dişi tarafından yenebilir.

Gözlem dönemi. Ağustos – Kasım

Dağılım. Tüm Avrupa, Asya’nın büyük kısmı, Kuzey Amerika.

http://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_diadematus

9297

9307

9309

9310

9312

9365

9313

9314

9315

9318

9321

9369

9326

9330

9331

9335

9341

9378

9342

9344

9349

 

 

 

9352

9359

9383

9384

 

 

 

Araneus diadematus (Clerk, 1757) – Haçlı Örümcek - European Garden Spider, Garden Orb-web Spider, Cross Orb Weaver

2009, haziran - Karaburun

3689c

3691c

3694c

3695c

3696

3700

3701

 

 

3702c

3707

3713c

3717c

3720

 

 

Araneus diadematus (Clerk, 1757) – Haçlı Örümcek - European Garden Spider, Garden Orb-web Spider, Cross Orb Weaver

2012 Haziran, Yeni Foça

4788

4789

4790

4791

4793

4795

4796

4797

4799

4801

4802

4804

4805

4807

4808

4814

4817

4818

4819

4820

4821

4822

4823

4824

4827

4828

4829

4830

4831

4832

4842d

4844c

4853

4854

4857c

4858f

4864

4867

4868

4869

4870

4871

 

4872

4873

4874c

4876c

4877

4878

 

Araniella cucurbitina (Clerk, 1857)

Araniella cucurbitina (Clerk, 1857) – Cucumber Gren Spider, Diadem Spider, Cross Spider, Cross Orwweaver – Haçlı Örümcek

Morfoloji. Dişi 8 mm, erkek 5 mm.
Habitat. Genellikle orman açıklıklarında bulunur. Çiçekler ve yapraklar arasında, sadece 10 cm çapında ağlar örer.

Davranış. Yeşil renginin sağladığı kamuflaj sayesinde saklanmaya gerek duymaz. Bu renklenme, erişkin örümceklerde ilkbaharda görülür. Yumurtadan çıkan örümceklerin renkleri kırmızıdır, bir yıl içinde kahverengileşir. Erişkin bireylerde abdomen ucunda kırmızı bir işaret vardır.

Karışan türler. A.opisthograhpa, A. Cucurbitina’dan sadece mikroskobik incelemeyle ayrılabilir.

Ağ. Düzensiz görünümlü, 10 cm çaplı. Ağın trasında oturarak avını bekler.

Gözlem dönemi. Mayıs – Temmuz

Dağılım. Avrupa, Asya – kuzey hariç, Kuzey Amerika.

http://en.wikipedia.org/wiki/Araniella_cucurbitina

2009 mayıs - Kazdağları

0004

0014

0015

0017

0018

0019

0020

0021

0024

0026

0027

0028

0029

0030

 

 

 

 

 

0034

0035

 

 

 

 

 

Argiope lobata (Pallas, 1772)

Morfoloji. Dişi 25 mm, erkek 6 mm). Gümüş renkli abdomen, siyah ve kırmızı renkli desenlidir. Abdomen kenarlarında ayırt edici loblar ve derin oluklar vardır. Ağı zigzaglarla süslüdür (zigzag stabiliment).

Dağılım. Tüm Afrika, Güney Afrika’dan Asya’ya kadar uzanan geniş bir dağılıma sahiptir.

http://en.wikipedia.org/wiki/Argiope_lobata

2011, Temmuz - İzmir

9729

9730

9731

9732

9733

9734

9735

9738

9739

9741

9742

9743

9744

9746

9748

9748c

9747

9736

6242

6243

6245

6247

6249

6250

6252

6255

6257

6268

Cyclosa sp

2009, nisan – Fethiye

 

 

 

3504

3505

3515

3518

 

 

 

Gibbaranea cf. bituberculata (Walckenaer, 1802)

Morfoloji. Erkekl 6-8 mm, dişi 8-10 mm. Rengi değişkendir; genellikle beyaz tonları içeren kahverengimsi renge sahiptir. Prosoma oldukça geniş, alt tarafı tüylüdür. Dişinin opistosoması büyük ve kürseldir, iki deliği vardır. Sekiz gözünün ortadaki dördü görece olarak daha büyüktür. Keliserleri kısa ve güçlüdür, iç kısımlarında dişleri vardır. Oldukça güçlü olan bacakları orta uzunluktadır.

Habitat. Güneş gören yerler, çalılar, alçak boylu bitkilerin kenarlarında ağını örer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbaranea_bituberculata

Karaburun,2009

1247

1249

1250

1251

1253

1255x

1256

1263

1266

1268

1271

1274

1277x

1280

1280c

1279

1278

1281

1282

1285

1291

1292

1294

1296

1298

1306

1307

1308

1275

1245

1238

1239x

1241

1242

1243

1244

1246

1248

1254x

1261

1262

1265x

 

 

 

 

1267

1272

1276

 

 

 

 

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) –female-

2014-04 foça

8020

8021c

8022d

8023c

8025c

8026c

8027c

8028

8033c

8034c

8036c

8038

8039

8040

8041

8041c

8042d

8043

8044

8046c

8047c

8048d

8049c

8051

8052c

8053

8054c

8055c

 

 

8056c

8057c

8060c

8062c

8065

 

 

Neoscona cf. adianta Walckenaer, 1802)
Morfoloji. Dişi 9 mm, erkek daha küçük. Kahverengi-kırmızı renkli abdomende, kenarları siyah çizgili, beyaz-krem renkli üçgenler vardır. Ağını genellikle çiçeklerin başları boyunca örer. Yakından bakışta ipekten bir yastık üzerinde ağda oturduğu görülür.

Dağılım. Palearktik.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neoscona_adianta

 

 

6680

6684

6747

6704

6695

 

 

Neoscona cf. adianta Walckenaer, 1802)

2012 Haziran, Karaburun

4360

4361

4363

4364

4365

4366

4367

4368

4372

4375

4378

4379

4380

4381

Neoscona cf. adianta Walckenaer, 1802)

2013_05_foça

 

 

 

 

 

7582

2025

 

 

 

 

 

Neoscona cf. subfusca

3631

3632

3632c

3633

3634c

3634d

3635

3636

3637

3638c

3639

3640

3641

3642

3643

3644c

3645c

3646

3647c

3648c

3649

3650

3651

3651c

3653c

3654c

3656

3657

3658c

3659

3661

3662

3666

3667

3670

 

3672c

3673

3674

3675

3676c

3677c

 

Zilla cf. diodia (Walckenaer, 1802)

Morfoloji. Dişi 4 mm, erkek 2.5 mm

Habitat. Parklar, bahçeler, çalılıklar, yol kenarları.

. Küçük boyuyla karşılaştırıldığında, oldukça büyük, küremsi bir ağ yapar. 2 m’den daha alçakta, çalıların gölgesinde yerleşir.

Gözlem dönemi. Erişkinler mayıs ayında görülmeye başlar.

Dağılım. Avrupa, Orta Asya’nın doğusu.

2008, nisan

 

 

 

 

4325

4320

4323

 

 

 

 

Agalenatea redii ?

 

 

7260

7272

7261

7263

7270

 

 

Araneus diadematus (Clerk, 1757)

İzmir, haziran 2010

 

 

 

 

 

0703c

0704

 

 

 

 

 

Argiope lobata

İzmir, haziran 2010

 

 

 

 

 

4743

4742

 

 

 

 

 

Cyclosa conica ? Cyclosa sierrae ?

Cercidia prominens ? Larinioides sp ?

2012 haziran

5314

5315c

5316

5324c

5327c

5328

5329

5330

5330c

5331

5332

5333

5339

5340

 

5341

5342

5343

5344

5344c

5345c

 

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

2013_05_foça

 

 

7529

7531

7532

7534

7537

 

 

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

3298

3298c

3299c

3300c

3303

3304

3308c

 

 

“Araneidae” Kaynaklar

1.    Kluge NJ. ARANEIDAE Clerck, 1758, Araneus Clerck, 1758 and Tegenaria Latreille, 1804 (Arachnida, Araneae): proposed conservation. Bulletin of Zoological Nomenclature 2007; 64(1) : 15-17.

2.    Abdullah Bayram, Kadir Boğaç Kunt and Tarık Danışman (2012). The Checklist of the Spiders of Turkey. Version 2012.1. Online at http://www.spidersofturkey.com

3.    Spiders – An Electronic Field Guide

4.    Vikipedi

5.   http://www.dogatarihi.net

 

 

 

Copyright

Kazım Çapacı ©

Fotoğrafların her hakkı saklıdır.

Sitedeki fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması

"5846 sayılı Fikir  ve Sanat Eserleri Yasası" na göre suçtur.

İletişim : kazimcapaci@gmail.com

 

 

Aculepeira armida (Savigny, 1825) 
Aculepeira carbonaria (C.L. Koch, 1869)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
Aculepeira talishia (Zawadsky, 1902)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
Araneus alsine (Walckenaer, 1802)
Araneus angulatus Clerck, 1757
Araneus circe (Savigny, 1826)
Araneus diadematus Clerck, 1757
Araneus ishisawai Kishida, 1920
Araneus marmoreus Clerck, 1757
Araneus pallasi (Thorell, 1875) 
Araneus quadratus (Clerck, 1757) 
Araneus stella (Karsch, 1879) 
Araneus sturmi (Hahn, 1831)
Araniella alpica (L. Koch, 1869)
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 
Araniella displicata (Hentz, 1847)
Araniella inconspicua (Simon, 1874)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Argiope lobata (Pallas, 1772)
Cercidia prominens (Westring, 1851)
Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775) 
http://www.spidersofturkey.com/images/tikla.png
Cyclosa conica (Pallas, 1772)
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)
Cyclosa sierrae Simon, 1870
Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870) 
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)
Glyptogona sextuberculata (Keyserling, 1863)
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)
Hypsosinga pygmaea nigriceps (Kulczyński, 1903)
Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch, 1844)
Larinia chloris (Audouin, 1826)
Larinioides cornutus (Clerck, 1757)
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)
Larinioides suspicax (O.P.-Cambridge, 1876)
Lipocrea epeiroides (O.P.-Cambridge, 1872)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Neoscana adianta (Walckenaer, 1802)
Neoscona byzanthina (Pavesi, 1876)
Neoscana subfusca (C.L.Koch, 1837)
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)
Parazygiella montana (C. L. Koch, 1834)
Singa hamata (Clerck, 1757)
Singa lucina (Savigny, 1825)
Singa nitidula C. L. Koch, 1844
Singa semiatra L. Koch, 1867
Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)