Kara İskete

Serinus pusillus – Red-fronted Serin

 

 

Kırmızı alnı, siyah başı ve göğsüyle kolay tanınır.
Ağaç sınırının üstündeki çıplak ve kayalık yamaç ve kanyonlarda ürer; kışın daha alçaklara iner.