El-Mukît – Bilen, tayin eden; her yaratılmışın rızkını ve gıdasını veren.

Kelime-i tevhîd – Lâ İlâhe İllallâh Muhammedün Resûlallah. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah’ın Peygamberidir.

Mesnevi’nin ilk sözü : Bişnev (Dinle)

Kadir Sûresi

Ayetel Kürsi

30x40 cm

El-Müheymin – Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

Allah (cc) – Hz. Ali

Nazar Âyeti

Hz. Mevlana’nın Mesnevi’de ilk sözü : Bişnev (Dinle)

Besmele

Elif – Vav

Kün kaleminin ucundaki zerrelerle yazılmıştır kâinat. Galaksilerin kavislerinden, kelebeklerin kanatlarına aynı mühür konmuştur; “Vav”… Aynı kalem, kalbin gözbebeğinden göğün göğsüne br çizgi çekmiştir; “Elif”… Ve insan, her bir şeyde “Hû”yu okusun diye yaratılmıştır. Hayatıyla bir “Elif” yazar, “Vav” vuslatıyla yürür, yüreği “Hû”yu okur…

İnsan, vav şeklinde doğar. Bir ara doğrulunca kendini elif sanır. İnsan, iki büklüm yaşar. Oysa en doğru olduğu gün ölmüştür. Kulluğun manası vavdadır. Elif, uluhiyetin ve ehadiyetin simgesidir. O yüzden lafz-ı ilâhi elifle başlar. Elif kâinatın anahtarıdır, vav kâinattır.

Allah, kulları vav gibi mütevazi olsun ister. Musa dal olmuştur, ama firavunun gözü elifte kalmıştır. İbrahim ateşte vavdır, Nemrut bizzat ateşe odun. Yunus, vav olup balığın karnında kendini kurtarmıştır. İnsan iki büklüm olunca rahat eder ana karnında. Ama boylu boyunca uzansa da kim rahattır mezarda?

Hiç – Hz. Mevlana der ki : “Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç ol… Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki, çömleği ayakta tutan dışındaki biçimi değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan dabenzik zannı değil, hiçlik bilincidir.

 “Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasib olsu diye” – Hz. Mevlana

Allah (cc)

Hz. Mevlana’nın Mesnevi’de ilk sözü : Bişnev (Dinle)

Elif – Her şeyin başıdır Elif. Ama kendi, sonunda gizlidir.

 “Aşk da tıpkı elif gibidir. Adında gizlidir, ama okunmaz. O olmadan besmele sese gelmez. O her şeyin içindedir, ama hiçbir şeyde görünmez. - Hz. Mevlana”

Elif olmak zordur… Çünkü Elif olmak, yuvarlak bir dünyada dik durmanın, dik ve önde, belki acıyla, ama vazgeçmeden durmanın, dünya ne kadar dönerse dönsün, olduğu yerde kalmanın adıdır Elif olmak. Kaç silah varsa Elif’e çevrilir. Elif hep olduğu yerdedir. Silahlar patladığında ilk vurulan Elif’tir Zordur Elif olmak. Elif olmak hep vurulmaktır. Elif olmak sadece Elif olmaktır. Ne B, ne T, ne S, Elif, yalnızca Elif. Elif demeden hiçbir şey denilemez. Ben Elif dedim. Artır her şeyi söyleyebilirim.

Hz. Mevlana

Elif – Ayetel Kürsi

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. – Bütün güç ve kuvvet sadece, yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Kûn fe yekûn – Ol der, oluverir.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l hayr – Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sonuçlandır.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l hayr – Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sonuçlandır.

Ya Râb

El- Hayy – Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

Besmele

Besmele

Nazar Ayeti

Nazar Ayeti

Allâhü nûru’s semâvâti ve’l–ard – Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nûr Sûresi, 35.ayetten)

Yâ Kerim – Keremi ve ihsanı bol, karşılıksız veren, ihsanı sınırsız olan.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l hayr – Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sonuçlandır.

Bismillah

Elhamdülillah – Allah’a hamd olsun, Allah’a şükür.

Karahisari Besmelesi

Kûn fe yekûn – Ol der, oluverir.

Besmele

Elhamdülillah – Allah’a hamd olsun, Allah’a şükür.

Elhamdülillah – Allah’a hamd olsun, Allah’a şükür.

Yâ Râb

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. – Bütün güç ve kuvvet sadece, yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Fatiha Sûresi

Fatiha Sûresi

Bakara Sûresi

Besmele

32x22 cm

Besmele

29x12,5 cm

La Havle

 

Besmele

Besmele

 

Elif – Nazar Ayeti

Zümer Suresi 5. Ayet

Besmele – Orman fisto kelebeği ( Zerynthia cerisy ♂)

Besmele – Tavus kelebeği (Inachis io) – Eşek dikeni (Carduus sp.)

Sarı bantlı kadife (Nymphalis antiopa)

Hadis-i Şerif – “Hubbibe ileyye min dünyâküm et-tıybü ve’n-nisâü ve cüilet kurretü aynî fi’s-salati” – “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadınlar, güzel koku ve gözümün nûru olan namaz.”

Hiç – Vanessa atalanta

Bişnev, ez ney çün şikayet mîküned. (Binle, bu ney nelerden şikayet eder, ayrılıkları nasıl anlatır) – Hz. Mevlna

Kûn fe yekûn – Ol der, oluverir – Küçük Apollo (Parnassius phoebus)

Besmele – Zümrüt kelebeği (Callophrys rubi)

Kûn fe yekûn – Ol der, oluverir

Besmele – Kırlangıçkuyruk (Papilio machaon)

Kelime-i Tevhid – “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.” - Step süslüsü (Anthocharis gruneri)

Besmele – Avrupalı esmergöz (Plebejus argyrognomon)

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim – Bütün güç ve kuvvet, yalnızca en yüce ve en büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Bişnev

Kûn fe yekûn – Ol der, oluverir

Ya Kerim

Besmele - Büyük orman kartalı (Aquila clanga)

http://www.kazimcapaci.com/bok.htm

Besmele - Ak sungur (Falco rusticolus)

Besmele – Yılan kartalı (Circaetus gallicus)

http://www.kazimcapaci.com/yilankartali.htm

Besmele- Flamingo (Phonicopterus roseus)

http://www.kazimcapaci.com/flamingo.htm

Bismillah – Gökdoğan (Falco peregrinus)

http://www.kazimcapaci.com/gokdogan.htm

Hiç – Kılıçgaga (Recurvirostra avocetta)

http://www.kazimcapaci.com/kilicgaga.htm

Besmele – İskender papağanı (Psittacula eupatria)

Besmele

Hiç