Mustafa Kemal ATATÜRK
“Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah olmak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.”
M. Kemal ATATÜRK

 

Fotoğrafların büyük halleri için üzerine tıklayınız …

 

 

1881
Doğduğu ev, Selanik

1898
Manastır Askeri İdadisi’nde

1899

Harp Okulu Öğrencisi

1899

Harp Okulu Öğrencisi

1901

1904
İstanbul Harp Akademisi

1905, 11 ocak
Harp Akademisi Mezunu Kurmay Yzb

1905

Şam’da V. Ordu 30. Süvari Alayı Kurmaz Yzb

1905

Yafa’da alay komutanı ve subay arkadaşlarıyla

1905, 11 ocak
Harp Akademisi Mezunu Kurmay Yzb. İstanbul

1906

Beyrut’ta stajda

1906

Merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu emrindeyken

1906

Şam’da Halil Bey ve Müfit Bey’le

1907, 20 haziran

Kolağası (Kd Yzb) olduğu gün

1907, 20 haziran

Kolağası (Kd Yzb) olduğu gün

1908

Selanik’te III. Ordu emrindeyken.

En sağda oturan Kazım Özalp

1908, 18 eylül
Manastır Askeri İdadisi binasının önünce

1908, 18 eylül
Manastır Askeri İdadisi binasının önünce

1908

Trabvulgarp’ta

1908

Kolağası

1909

Kolağası

1909

Hareket Ordusu subaylarıyla birlikte

1909

Türk ve Askeri Yabancı Heyetlerle birlikte

1909, nisan

Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kolağası M.Kemal subay arkadaşlarıyla İsyanbul’da

1909, mayıs

M.Kemal’in kurmaz başkanlığını yaptığı Harekat Ordusu subayları Selanik’te

1909

Hareket  Ordusu Kur. Bşk. Kur. Yzb. M. Kemal ordusuyla İstanbul’a gelirken (harita çıkaran)

1909

Bir subay arladaşıyla Taksim Kışlası önünde

1909, eylül

Fransa’da Picardie Manevraları’nda

Bnb Selahaddin ve Fethi Okyar

1910

Rumeli’de bir manevra sırasında

1910, 28 haziran

Makedonya III. Ordu’nun kurmay tatbikatında

1910, eylül

Fransa’da bir askeri fabrikada. Sol başta Paris Ataşemiliteri Fethi Okyar

1910, 17-21 eylül

Fransa’da yapılan Picardie Manevraları’nda Fethi Okyar’la beraber

1910, 19 eylül
Fransa’da yapılan Picardie Manevraları’nda

1910, 19 eylül
Fransa’da yapılan Picardie Manevraları’nda

1910

Rumeli’de bir manevra sırasında

1912

Bingazi Komutanı Enver Bey ve Nuri Conker’le birlikte Trablusgarp’ta

1912

Trablusgarp’ta emirlerini dikte ettirirken

1912

1912
Derne Komutanı Kur Bnb M. Kemal silah arkadaşlarıyla Trablusgarp Savaşı’nda

1912
Derne Komutanı M. Kemal, Mücahit arkadaşı ile

1912, 3 ocak

Trablusgarp, Derne.

1912
Trablusgarp’ta yerli kıyafetiyle

1912, 9 ocak

Derne’de yerli kıyafetiyle

1912
Kur Bnb M. Kemal Afrika çöllerinde savaştığı yıllarda maiyetiyle

1912, 1 nisan

Derne’de

İsmail Tali Bey, M. Kemal, Enver (Paşa) Bey, bir  arap, Nuri (Conker) Bey, Dr Hüseyin Bey

1912

Trablusgarp Muharebelerinde kahraman arkadaşları ve yerlilerle beraber

1912

Derne’de Hilal-i Ahmer çadırının önünde mücahit arkadaşları ve sağlık görevlileriyle

1912-1913

Kur Bnb M. Kemal Balkan Savaşları günlerinde

1913
Balkan Savaşları sırasında Rauf (Orbay) Bey’le

1913, 12 kasım

Sofya Ataşemiliteri Kur Bnb M. Kemal, Sofya’da düzenlenen baloda yeniçeri kıyafetiyle

1913, 12 kasım

Sofya Ataşemiliteri Kur Bnb M. Kemal, Sofya’da düzenlenen baloda yeniçeri kıyafetiyle

1914, 2 kasım

Sofya’da Ataşemiliter

1915

Çanakkale Destanı’nın mimarlarından Kur Alb M. Kemal

1915

Kur Alb M Kemal Gelibolu Yarımadası’nda

1915

Anafartalar Grup Komutanı Alb M. Kemal

1915

Çanakkale Muharebeleri’nde siperde

1915

Çanakkale Muharebeleri’nde siperde

1915

Çanakkale Muharebeleri’nde siperde

1915

19. Tümen Karargahı’nda

1915

3. Kolordu erkanı ile

1915

Alb M.Kemal Çanakkale Abidesi önünde

1915

Anafartalar Kahramanı M. Kemal, İstanbul’dan gelen milletvekillerine muharebelere ilişkin bilgi verirken

1915

Düşman çıkarmasını önledikten sonra Anafartalar Grup Komutanlığı’na getirilen Alb M Kemal Gr Kh önünde arkadaşlarıyla

1915

Çanakkale Harbi’nde Trakya istasyonlarından birinde ikmal işlerini takip

1916

Çanakkale Muharebelerinden sonra Edirne'de bulunduğu sırada Erkek Öğretmen Okulu Öğrencileri ile birlikte

1916

Tuğgeneral M. Kemal

1916

II.Ordu Komutanı Tümg.Mustafa Kemal'in 1916 yılında çektirip 21 Kasım 1917'de bir arkadaşına imzaladığı fotoğraf.

1916, 1 nisan

Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükseltilmesi 

1917

1917, 5 mart

Tümg.Mustafa Kemal,Diyarbakır'da II.Ordu Karargâhı'nda karşılanıyor.

1917

Diyarbakır'da 2. Ordu Komutanı iken himayesine

aldığı Abdurrahim (Tuncak)

 ile birlikte

1917

Mustafa Kemal Diyarbakır'da 2. Ordu Komutanı iken

1917, nisan
II.Ordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Kemal, Diyarbakır'da Avusturya-Macaristan otomobil kolunu denetlerken

1917, nisan

II.Ordu K.Tümg. M. Kemal, Diyarbakır'da Avusturya-Macaristan otomobil kolunu denetlerken 

 

1917

Mustafa Kemal Bitlis'teki Hastahaneleri denetlerken

1917

Mustafa Kemal 2. Ordu.K. bulunduğu sırada Bitlis dışındaki bir kıtayı denetlerken

1917

Mustafa Kemal Kezer Suyunda Bitlis Valisi ve Vilayet Erkânı tarafından karşılanırken.

1917, 24 haziran

Mustafa Kemal Halep'te Komutanlarla 

1917

II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal

1918

24 Mayıs 1918 tarihinde Ruşen Eşref Ünaydın'a imzaladığı fotoğrafı

1918, temmuz
tedavi için gittiği Avusturya'nın Karlsbad kentinden satın aldığı takım elbise ve şapkayla 

1918, eylül

VII.Ordu Komutanı Tümg. M. Kemal Şam'da

1918

Yıldırım Orduları Komutanı iken yaverleri ile beraber.Salih Bozok, Şükrü Tezer, Cevat Abbas Gürer 

1918, 31 ekim

Mustafa Kemal, Liman Von Sanders'in yerine Yıldırım Ordular Komutanlığına atandığı gün

1918, 31 ekim-13 kasım

Yıldırım Orduları Grup Komutanı Tümg. Mustafa Kemal

1918, 31 ekim-13 kasım

Yıldırım Orduları Grup Komutanı Tümg. Mustafa Kemal

1918, 31 ekim-13 kasım

Yıldırım Orduları Grup Komutanı Tümg.Mustafa Kemal 

1918, 31 ekim-13 kasım

Yıldırım Orduları Grup Komutanı Tümg. Mustafa Kemal

 

1919, 17 nisan

9. Ordu Müfettişi Tümg. M. Kemal'ın Samsun'a hareketinden 28 gün önce çektirip Rauf Orbay'a imzaladığı fotoğrafı

1919

Bandırma Vapuru

1919, 5 temmuz

Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Erzurum'da

1919

Erzurum Kongesi öncesi 9. Ordu Müfettişi olarak Erzurum'da.

1919, 8 temmuz

M. Kemal askerlikten istifa ettiği gün, yaverleri Cevat Abbas ve Muzaffer Kılıç ile beraber

1919

Erzurum Kongresi öncesi Askerlikten istifa ettikten sonra giydiği kıyafet

1919

Sivas Kongresi

1919

Sivas Kongresi

1919, 4-11 eylül

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ndeki kıyafetiyle

1919 , eylül

Sivas Kongresi üyeleriyle birlikte

1919

Sivas Kongresi'ne katılanlardan bir grup Kongre Başkanı Mustafa Kemal'le

1919, 4-11 eylül

Rauf Orbay ile birlikte

1919, 4-11 eylül
 milli teşkilatlanmada gayret gösteren Sivas Kadısı Kadı Hasbi ve Şeyh Fevzi ile

1919, eylül 4-11

Sivas'ta 25. Tümen Komutanı Cemil Cahit Toydemir ile birlikte

1919, 17 ekim

 Sivas Kongresi günlerinde

1919, 17 ekim

Tokat

 

1919, 25 aralık

Heyeti Temsiliye Üyeleriyle Ankara'ya hareket ederken

 

1919, 27 aralık

Ankara'ya ilk gelişinde Vilayet Konağı kapısı önünde Bayazıt Dersamlarından Nevşehirli Hasan Fehmi Efendi tarafından yapılan duayı dinlerken

1919, 27 aralık

Mustafa Kemal ve Heyet-I Temsiliye'nin Ankara'da Vilayet binası önünde Vali V. Yahya Galip (Kargı) tarafından karşılanışı

1919, 4 eylül

Bekir Sami Kunduh ve Rauf Orbay ile

1920, 12 mart
Ankara

1920

Ankara'daki 2. Karargâh-ı İstasyon'daki Direksiyon adı verilen binadan çıkarken 

1920, nisan

İnönü'yle beraber Ankara Ziraat Mektebi'ndeki karargâhında

1920, 23 nisan

Mustafa Kemal B.M.M Reisliğine seçildiği gün

1920

TBMM Başkanı

1920

TBMM Başkanı

1920, 24 nisan

TBMM Başkanı seçildikten sonra nutkunu söylerken

1920

Meclis önünde

1920, 19 haziran

Mustafa Kemal Subay Talimgahını denetliyor

1920, haziran

Yozgat İsyanı'nı bastırmak üzere görevlendirilen Çerkez Ethem ve adamları İstasyon'daki karargâh binası önünde Mustafa Kemal'le

1920, 8 temmuz

Yunanlıların Bursa’yı işgali üzerine TBMM önünde M. Kemal’inde katıldığı protesto mitinginde konuşmacı Tunalı Hilmi Bey

1920, 1 ekim

Kuvayı-Milliyeden düzenli Orduya geçiş günlerinde

1920, 6 kasım

Çerkes Ethem’le beraber Ankara’da bir töreni izlerken

1920, 4 aralık

M. Kemal, İsmet Paşa’yı beklerken

1920, 4 aralık

Cephe gerisinde Bozöyük civarında İsmet Paşa’yı beklerken

1921

TBMM Başkanı M. Kemal

1921, 10 şubat

1921, 12 şubat
I. İnönü Savaşı’nda

Dikmen sırtlarında dinlenirken

1921, 12 şubat

Dikmen sırtlarında yaveri Muzaffer Kılıç ile

 

1921, 15 şubat

Batı Cephesi ve I. İnönü Savaş alanını gezdikten sonra trenle Ankara’ya dönerken

1921, 15 şubat

Misafirler ve paşalarla cepheye gitmek için Ankara istasyonunda bekliyorlar

1921, 6 mart

Ankara Gölbaşı’nda devecilerle

1921, 6 mart

Ankara Gölbaşı’nda devecilerle

1921, 22 mart

TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Dersim (Tunceli) Milletvekili Diyap Ağa'yla

1921, 22 mart

TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Dersim (Tunceli) Milletvekili Diyap Ağa'yla

1921, 22 mart

TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Dersim (Tunceli) Milletvekili Diyap Ağa'yla

1921, 22 mart

Milletvekilleriyle bir arada

1921, nisan

Sakarya Savaşı’ndan önce denetlemede

1921, 2 nisan
TBMM önünde 2. İnönü Zaferi kutlaması

1921, 13 nisan
Ankara

1921, 13 nisan
Ankara

1921, 13 nisan

 İnönü Savaşları sonrasında İsmet Paşa'yla Çankaya'da

1921, 3 mayıs

Mustafa Kemal yanında İsmet Paşa ve misafirleri olduğu halde Ankara'da karşılanıyor

1921, 6 mayıs

Mustafa Kemal ve yanındakiler Askeri törenle karşılanıyorlar

1921, 4 haziran

Ankara

1921, 4 haziran

Ankara

1921, 4 haziran

İsmet İnönü ve İbrahim Çolak ile - Ankara

1921, 4 haziran

Ankara

1921, 20 haziran

Çankaya Köşkü Bahçesi

1921, 4 haziran

1921, 22 haziran

Eskişehir’de bir kıtayı denetlerken

1921, 23 haziran

Franklin Bouillon şerefine verilen ziyafette

1921, 23 haziran

Franklin Bouillon ve İsmet İnönü ile birlikte

1921, 23 haziran

Franklin Bouillon ile birlikte

1921, 1 temmuz

Subay talimgâhında büyük çadırın içinde davetlilerle bir arada

1921, 23 ağustos-13 eylül

Sakarya Savaşı günlerinde Polatlı İstasyonundan ikmal faaliyetlerini kontrol ederken

1921, 23 ağustos-13 eylül
Sakarya Savaşı günlerinde Polatlı İstasyonundan ikmal faaliyetlerini kontrol ederken

1921, 23 ağustos

Sakarya Meydan Muharebesi’nde

1921, 10 eylül
Sakarya Meydan Savaşı’nda

1921, 10 eylül
Sakarya Meydan Savaşı’nda

1921

Mareşal Mustafa Kemal Paşa

1921

Mareşal Mustafa Kemal Paşa

1921

Mareşal Mustafa Kemal Paşa

1921

Mustafa Kemal Paşa

1921, 12 eylül

Sakarya savaşlarında, Kolordu gözetleme tepesinde Başkumandanlık, Genelkurmay ve Batı Cephesi Karargahı heyetleri, Kartaldağı savaşlarını izlerken. En uçta solda M.Kemal, ayakta İsmet Paşa. Ayaktakilerden sol başta Salih Bey, sağdan ikinci Halide Edip Adıvar

1921

TBMM Başkanı Mustafa Kemal ve milletvekilleri Meclis Balkonu'nda. TBMM üyelerinden bir bölümü İnönü Savaşlarına katılarak ilk İstiklal Madalyalarıyla ödüllendirilmişlerdir.

1921

İnönü Savaşlarının cereyan ettiği topraklarda inceleme. Sağdan itibaren Muzaffer Kılıç, Kur.Şemsettin Taner, Kur.Alb.Arif, Özel Kalem Md.Hayati, Mustafa Kemal Paşa, Kur.Tevfik Bıyıkoğlu, Yaver Salih Bozok 

1921, 18 eylül

Mustafa Kemal'in zafer dönüşü Ankara İstasyonunda beklenişi 

1921, 18 ekim
Rus ve Azernaycan temsilcileriyle beraber

1921

Kardeşim Makbule’ye yazılı fotoğraf

1921, 11 kasım

Mareşal Gazi M. Kemal Paşa, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun düzenlediği at yarışlarında

1921, 11 kasım

General Refet Bele ile at yarışlarında

1921, 11 kasım

F.Çakmak ve yabancı devlet temsilcileri ile Şeref Locasında atyarışların izlerken

1921, 11 kasım

F.Çakmak ve yabancı devlet temsilcileri ile Şeref Locasında atyarışların izlerken

1921

Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü, Yusuf Kemal Tengirşek ve Franklin Bouillon ile birlikte Akşehir'de

1922, 5 ocak

Yzb.İsmail Hakkı Tekçe'nin düğününü onurlandırırken

 

 

1922, 14 mart

Başkomutan Mustafa Kemal Afyon Çay İstasyonunda I.Ordu K.Ali İhsan (Sabis) Paşa'yla

1922, 23 mart

Büyük Taarruz’dan önce Konya civarında yapılan teftiş geizisi sırasında M.Kemal, İsmet İnönü, Rusya Büyükelçisi S.Aralov, askeri ataşe K.Zvoranev ve Azerbaycan Büyükelçisi Abilov

1922, 30 mart

Başkomutan Mustafa Kemal, Rusya elçisi Aralof ve Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof'la hazırlıkları gözden geçirmek üzere Afyon Çay'da

1922, 30 mart

Başkomutan Mustafa Kemal, birlikleri denetlemek üzere Rusya ve Azerbaycan Hükümetlerinin temsilcileriyle Afyon Çay'a gidiyor.

1922, 30 mart

Başkomutan Batı Cephesindeki hazırlıkları gözden geçirmek için geldiği Çay'da törenle karşılanıyor. (

1922, 1 nisan

Başkomutan Türk Ordusu'nun Büyük Taarruz'a hazır olup olmadığını Ilgın Manevralarında denetliyor.

1922, 1 nisan

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşa'yla Ilgın Manevraları'nde haritayı incelerken

1922, 1 nisan

Ilgın Manevraları'nda Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yla

1922, 22 nisan
Ankara

1922, 9 mayıs

Gazi ve İsmet Paşa Ankara Ziraat mektebinin bir odasında çalışıyorlar.

1922, 28 mayıs

Ramazan Bayramı dolayısıyla TBMM önünde Abdullah Azmi Efendi tarafından ordumuzun başarısı için yaptırılan duada

1922, 30 mayıs

Çiçek Bayramı'nda Gültekin ile

1922, 30 mayıs

bir bayram günü kendisine elinde bir bayrak olarak şiir okuyan Gazeteci İzettin Ulvi'nin oğlu Gültekin Ulvi'yi takdir ederken 

1922, 16 haziran

Başkomutan Mustafa Kemal, Kur.Bnb.Şükrü Ali Bey, Yaveri Salih Bozok, Muhafız Kıtası Komutanı Yüzbaşı İ.Hakkı ve Yaver Muzaffer Kılıç ile beraber

1922, 22 mayıs

Ankara

1922, 22 mayıs

Ankara

1922, 17 haziran

Büyük Taarruz öncesi Geyve Boğazı'ndaki Karaçam'da Kocaeli Grubu Komutanı Alb.Halit (Karsıalan) Bey'in birliliklerini denetliyor 

1922, 17 haziran

Başkomutan Mustafa Kemal Karaçam Cephesinde

1922, 17 haziran

Başkomutan M.Kemal, İzmit Karaçam mevkiinde İstanbul gazetecileriyle

1922, 17 haziran

İzmir'de ilk defa filmi çekilirken

1922, 18 haziran

İzmit'te Alb.Halit Bey, gazeteciler ve subaylarla

1922, 18 haziran

Mareşal Gazi Mustafa Kemal, Claude Farrère ile İzmit'te 

 

1922, 18 haziran

Mareşal Gazi Mustafa Kemal, Claude Farrère ile İzmit'te 

1922, 18 haziran

Gazi, Fransız yazar Claude Farrere ile İzmit'te

1922, 18 haziran

Mareşal Gazi Mustafa Kemal, Claude Farrère ile beraber

1922, 18 haziran

Fransız Diplomat ve Romancı Claude Farrère'nin İzmit'te karşılanışı

1922, 19 haziran

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Adapazarı'nda 

1922, 19 haziran

Mustafa Kemal Paşa Adapazarı'nda

1922, 20 haziran

Adapazarı'nda Kız Numune Okulu'nda (Sabiha Hanım Okulu) Öğretmen ve Öğrencilerle

1922, 20 temmuz

Büyük Taarruz’dan önce

TBMM balkonundan geçit

töreninde

askerleri selamlarken

1922

Büyük Taarruz öncesi,

yetim çocuklar yararına

düzenlenen yarışlarda

 

1922, 27-28 temmuz

Akşehir'de Büyük Taarruz için karar veren komutanlar

1922, ağustos

Büyük Taarruz'dan bir müddet önce poligonda piyade tüfeği ile atış öğretmenliği yaparken

1922, ağustos

Büyük Taarruz'dan bir müddet önce poligonda piyade tüfeği ile atış öğretmenliği yaparken

1922, 26 ağustıs
Büyük taarruz sabahı

Afyon Kocatepe’de

1922, 26 ağustıs
Büyük taarruz sabahı

Afyon Kocatepe’de

1922, 26 ağustıs
Büyük taarruz öncesi

Afyon Kocatepe’de

1922, 26 ağustos

1922

1922, 26 ağustos

Başkomutan M.Kemal Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerinde 

1922

Başkomutan, Büyük Taarruz’da cephede

1922

Sakarya adını verdiği atıyla

1922

1922, 30 ağustos

Başkomutan Mareşal Gazi M.Kemal

1922, 1 eylül

Başkomutan, Garp cephesi Karargâhında Cephe Komutanı İnönü ile Takip hareketi için emir hazırlarken

1922, 10 eylül

Başkomutan, Fevzi Çakmak, Yaver Salih Bozok İzmir Kordonboyu'nda

1922, 10 eylül

1922, 10 eylül

Başkomutan Mustafa Kemal, Türk Ordusu İzmir'e girdikten sonra

1922, 10 eylül- 2 ekim

Başkomutan Mustafa Kemal İzmir'de

1922, 10 eylül- 2 ekim

Başkomutan Mustafa Kemal İzmir'de

 

1922

Başkomutan Batı cephesi'nde denetim sırasında Mehmetçiği takdir ediyor.

1922

Mehmetçik İzmir’de

1922, eylül

1922 

Yangın sonrası İzmir

1922, 2 ekim

Başkomutan Mustafa Kemal'in İzmir'den hareket ettikten sonra Ankara'da karşılanışı 

1922, 2 ekim

Başkomutan Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Muharebesinden sonra Ankara'da 

1922, 2 ekim

Kazım Özalp ve Dr.Adnan Adıvar ile birlikte 

1922, 3 ekim

Mudanya Mütarekesi

Mudanya Konferansı'nda Temsilciler : Gen.Charpy (Fransa), Gen.Harrington (ingiltere), İsmet Paşa (TBMM Hükümeti), Gen.Mombelli (İtalya) birarada.

1922

1923, 14 ocak

1923, 15 ocak

Eskişehir’de

1923, 15 ocak

Eskişehir

1923, 15 ocak

Başkomutan Mustafa Kemal, Gn.Kur.Başkanı Fevzi Çakmak'la Eskişehir'de. O gün annesinin ölüm haberini almıştı. 

1923, 16 ocak
Bilecik Osmaneli İstasyonu’nda

bir öğrenci şiir okurken

1923, 16 ocak
Bilecik Osmaneli İstasyonu’nda

bir öğrenci şiir okurken

1923, 16 ocak

Osmaneli İstasyonu’nda

1923, 17 ocak

Gebze İstasyonu’nda Halide Edip Adıvar ile beraber

1923, 17 ocak

Gebze İstasyonu’nda Halide Edip Adıvar ile beraber

1923, 18 ocak

I. Ordu Komutanlığı’nı denetlerken

1923, 18 ocak

1923, 18 ocak

Başkomutan ve beraberindeki komutanlar İzmit'te

1923, 18 ocak

II. Ağır Topçu Alayı’nı denetlerken

1923, 19 ocak

Çerkeşli’de halk Gazi’yi karşılıyor

1923

Evlendikleri günlerde
Latife Uşaklıgil

1923

Eşi Latife Hanım’la

1923, 25 ocak

Güvey İstasyonu’nda

1923, 26 ocak

Manisa’da cirit oynayanları izlerken

1923, 26 ocak

Turgutlu'da bir İranlının farsça söylediği nutku dinlerken

1923, 26 ocak

Manisa’da karşılanışı

1923, 26 ocak

15 Ocak 1923 tarihinde vefat eden annesinin mezarını ziyaret için İzmir'e gelirken Menemen'de karşılanışı 

1923, 26 ocak

Gnkur.Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Kazım Karabekir Paşa'yla Manisa'da karşılanışı

1923, 27 ocak

İzmir İstasyonu’nda

1923, 27 ocak

İzmir’de

1923, 27 ocak

İzmir Karşıyaka İstasyonu'nda annesinin mezarı için çiçek taşıyan öğrencilerle

1923, 27 ocak

Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir Paşalarla beraber annesinin mezarını ziyaret hazırlığında

1923, 27 ocak

Annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret ederken

1923, 27 ocak

Annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra hazîresinde annesinin mezarının bulunduğu camiden (Ferik Osman Paşa Camisi) ayrılıyor.

1923, 29 ocak

Fevzi Paşa ile İzmir’de

 

1923, 30 ocak

1923, 30 ocak

1923, 2 şubat

İzmir İktisat Kongresi’nde

1923, 8 şubat
Edremit

1923, 8 şubat

Edremit yolu üzerindeki Ergama köyünde M.Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ve General Kâzım Karabekir

1923, 8 şubat

Edremit yolu üzerindeki Ergama köyünde M.Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ve General Kâzım Karabekir

1923, 4 şubat

Gazi, eşi Latife Hanım ve Kazım Karabekir Paşa ile İzmir'de

1923, 6 şubat

Edremit yolu üzerindeki Ergama köyünde M.Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ve General Kâzım Karabekir

1923, 8 şubat

Gazi, Balıkesir-Balya'da yapılan tatbikatı Kazım Karabekir ve Fahrettin Altay Paşalarla birlikte izlerken

1923, 9 şubat

Gazi ve beraberindekiler, Edremit girişinde askeri törenle karşılanırken

1923, 10 şubat

Bir tatbikatı izlerken

1923, 10 şubat

Akhisar’da

1923, 10 şubat

Ankara'da Gazi Orman Çiftliği civarında askeri tatbikatta

1923, 10 şubat

Bir tatbikatı izlerken

1923, 10 şubat

Bir tatbikatı izlerken

1923, 18 şubat

İzmir dönüşü Uşak'ta yapılan duada 

1923, 18 şubat

İzmir dönüşü Uşak'ta yapılan duada 

1923

Aile efradı ile Çankaya’da

1923, 5 mart

Latife Hanım’ın ailesi ile

1923, 15 mart

Adana’da

1923, 15 mart

Adana’da karşılanışı

1923, 15 mart

Gazi ve beraberindekiler Adana’da karşılanıyor

1923, 15 mart

Mehmet Emin Yurdakul ile Adana’da

1923, 15 mart

Adana’da

1923

Adana gezisinde eşi Latife Hanım’la beraber

1923, 15  mart

Eşi Latife Hanım'la makam otomobilinde Adana'da

1923, 16 mart

Adana Lisesi'nde izcilerin yemin töreninde

1923, 16 mart

Adana Kız Okulu’nda karşılanışı

1923, 17 mart

Mersin’e hareketinden az önce Adana İstasyonu’nda

1923, 17 mart

Şeyh Sünisi ile Tarsus İstasyonu'nda

1923, 17 mart

Mersin’de

1923, 17 mart

Mersin Millet Bahçesi’nde eşi Latife Hanım’la

1923, 17 mart

Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Gerçeker'in Duası

1923, 18 mart

Tarsus’ta karşılanırken

1923, 18 mart
Tarsus

1923, 18 mart

Tarsus Çağlayan Bahçesi'nde eşi ve Adana Erkek Lisesi izcileriyle 

1923, 18 mart

Tarsus’ta

 

1923, 18 mart

1923, 18 mart

Tarsus İttihat Okulu'nda 

1923, 19 mart

Mersin’de nutkunu söylemeden bir süre önce

1923, 19 mart

Mersin’de nutkunu söylerken

1923, 20 mart

Latife Hanım’la beraber Konya’da karşılanışı

1923, 22 mart

Konya

1923, 23 mart

Afyon’da

1923, 23 mart

Afyon Türkocağı’nda

1923, 23 mart

Latife Hanım’la Afyon’da

1923, 23 mart

Afyonlulara hitap ederken

1923, 23 mart

Afyon’da

1923

Eşi Latife Hanım’la

1923

Eşi Latife Hanım’la

1923

Mustafa Kemal Paşa ve Fethi Okyar Bey eşleri ile

1923

Mustafa Kemal Paşa ve Fethi Okyar Bey eşleri ile

1923

Eşi Latife Hanım ve yakın dostları Çankaya’da gezintide

1923, 23 nisan

Lozan Konferansının 2. dönem çalışmalarının başladığı gün, İsmet Paşa yanında Dr.Rıza Nur, Maliye Bakanı Hasan Saka, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek Beyler'le

1923, 24 mart

1923, 24 mart

1923, 24 mart

1923

1923

1920, 23 nisan

1920, 23 nisan

1920, 23 nisan

1920, 23 nisan

1920, 23 nisan

1920, 23 nisan

1920, 23 nisan

1923

1923

Çalışma masasında

1923, 8 temmuz

Latife Hanım'ın annesi, babası ve kız kardeşinin Ankara'yı ziyaretlerinde 

1923, 13 ağustos

Mustafa Kemal Paşa Lozan Konferansından henüz dönmüş olan İsmet İnönü ile birlikte bir gezintiden dönüyor.

1923, 29 ekim

1923, 29 ekim
Ankara

1923, 29 ekim

1923, 29 ekim

1923, 29 ekim

 

1923, 29 ekim

1923, 30 ekim

1923, 27 kasım

1923

1923

 

1924, 15 şubat

Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanlarından bir bölümüyle beraber İzmir Orduevi'nde Harp Oyunlarında

1924, 15 şubat

İzmir Orduevi'nde Harp Oyunların’da

1924, 30 ağustos

Dumlupınar

1924, 30 ağustos

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma törenine eşiyle gelişinde karşılanışı 

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma töreninde

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma töreninde

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma töreninde

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma töreninde

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma töreninde

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma töreninde konuşmasını yaparken

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma töreninden sonra hükümet üyeleri ve komutanlarla beraber

 

1924, 30 ağustos

Büyük zaferin II.Yıldönümünde Dumlupınar'da

1924, 30 ağustos

Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı'nın temel atma törenine eşiyle gelişinde karşılanışı 

1924, 30 ağustos

1924, 30 ağustos

1924, 30 ağustos

Esat Nedim Tengizman tarafından çekilen fotoğrafı 

 

1924, 11 eylül

Bursa'nın düşman işgalinden ikinci kurtuluş yıldönümünde Bursalılara hitap ederken

1924, 11 eylül

Bursa'nın düşman işgalinden ikinci kurtuluş yıldönümünde Bursalılara hitap ederken

1924, 15 eylül

Trabzon'da ağırlandıkları köşkün önünde eşiyle

1924, 15 eylül

Trabzon’da

1924, 21 eylül

Eşi Latife Hanım ve Gen.Ali Hikmet Ayerdem'le Samsun'da 

1924, 21 eylül

Samsun-Çarşamba demiryolunun inşaatına başlama törenine gelirken 

1924, 21 eylül

Hamidiye Zırhlısı ile Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı'nın Samsun-Çarşamba demiryolunun temel atma töreninde karşılanışı 

1924, 21 eylül

Törende Samsunlulara hitap ederken

1924, 21 eylül

Samsun-Çarşamba demiryolunun inşaatını başlatan ilk kazmayı Cumhurbaşkanı M.Kemal vuruyor.

1924, 21 eylül

Samsun’da eşiyle beraber ağırlandığı köşkün bahçesinde

1924, 24 eylül

Samsun'da 15.Tümen subaylarıyla

1924, 24 eylül

Samsun Yetimler Yurdu’nda

1924

Doğu Anadolu gezisinde

1924, 2 ekim

Erzurum Hasankale'de depremzede vatandaşlarla 

1924, 2 ekim

Hasankale’de

1924, 4 ekim

Doğu gezisinde Erzurum'da il görevlileri ve subaylarla 

1924, 9 ekim

Erzurum Vilayet Konağından çıkarken

1924, 9 ekim

Erzurum'da lise öğretmenleriyle

 

1924, 9 ekim

Erzurum’da

1924, 11 ekim

Doğu Anadolu Gezisi dönüşü Şebinkarahisar'da karşılanıyor.

1924, 14 ekim

Kayseri'de Halk Partisi binası önünde

1924, 14 ekim

eşi Latife Hanım ve Fahrettin Altay Paşa ile Kayseri Hükümet binasından ayrılırken

1924

 

1925, 17-20 ocak

Adana’da

1925, 17-20 ocak

Adana’da

1925, 17 ocak

Özel treninde- Dörtyol

1925, 17 ocak

Özel treninde- Dörtyol

1925, 18 ocak

Adana'da Fahrettin Altay Paşa'yla cirit oynayanları seyrediyor 

1925, 18 ocak

Adana'da Fahrettin Altay Paşa'yla cirit oynatanları seyrediyor

1925, 18 ocak

Adana'da Fahrettin Altay Paşa'yla cirit oynatanları seyrediyor

1925, 18 ocak

Adana'da Fahrettin Altay Paşa'yla cirit oynatanları seyrediyor

1925, 5 mayıs

Gazi Çiftliğinde inşaat çalışmalarını izlerken

1925, 5 mayıs

Gazi Çiftliğinde inşaat çalışmalarını izlerken

1925, 5 mayıs

Gazi Çiftliğinde inşaat çalışmalarını izlerken

1925, 5 mayıs

Gazi Çiftliğinde inşaat çalışmalarını izlerken

1925, 19 mayıs

Atatürk ve Fikriye Hanım - Ankara

1925, 19 mayıs

Atatürk ve Fikriye Hanım - Ankara

1925, 7 haziran

Gazi Orman Çiftliği'nin açılış törenine katılanlardan bir grupla

1925, 7 haziran

Gazi Orman Çiftliği'nde Marmara Havuzu'na ilk suyun doldurularak Gazi Orman Çiftliği'nin açılış töreninin yapılması

1925, 23 ağustos

Kastamonu’da karşılanışı

1925, 23 ağustos

Çankırı'da. Arkada Başyaver Rusuhi Bey, solunda Fuat Bulca Bey (Rize Milletvekili) 

1925, 24 ağustoa

Kastamonu'da Mareşal kıyafetiyle Belediye'den ayrılırken

1925, 24 ağustos

Kastamonu Kışlası önünde tören birliğini denetlerken 

1925, 26 ağustos

Şapka Devrimi konuşmasını yaptığı İnebolu'da. Solunda Gen.Ali Sait Akbaytugan ve sağında Gen.Emin Koral

1925, 26 ağustos

İnebollu’da

1925, 26 ağustos

Mareşal kıyafetitle İnebolu’da

1925

1925, 28 ağustos

Kastamonu

1925, 27 ağustos
İnebolu'da "Şapka Devrimi" ile ilgili nutkunu verirken

1925, 29 ağustos

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı, şapkayla dolaştığı Kastamonu gezisinde Kışla'da subaylarla. Şapkalı kişiler milletvekilleri Fuat Bulca ve Nuri Conker'dir. (Sağda)

1925

Kastamonu’da şapkayı

tanıtırken

1925

Şapka ve kıyafet devriminin yapıldığı günlerde Milletvekili Nuri Conker'le şapkalı olarak subaylarla. Sağında Gen.Ali Sait Akbaytugan, solunda Gen.Ali Hikmet Ayerdem

1925, 1 eylül

Ankara

1925, 1 eylül

Ankara

1925, 1 eylül

Ankara

1925, 1 eylül

Şapka ve Kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu Seyahati dönüşü Çubuk'ta karşılayanlarla

1925, 1 eylülAnkara’da şapkayla karşılanışı

1925, 1 eylül
katamonu seyahati dönüşü Çubuk’ta

1925, 1 eylül

Şapka ve Kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu Seyahati dönüşü Çubuk'ta

1925, 1 eylül

Şapka ve Kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu Seyahati dönüşü Çubuk'ta

1925, 1 eylül

Şapka ve Kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu Seyahati dönüşü Çubuk'ta

1925, 1 eylül

Şapka ve Kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu Seyahati dönüşü Çubuk'ta

1925, 1 eylül

Şapka ve Kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu Seyahati dönüşü Çubuk'ta

1925, 1 eylül

Şapka ve Kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu Seyahati dönüşü Çubuk'ta dinlenirken

1925, 1 eylül

Hâkimiyeti Milliye (Ulus) Meydanı'nda şapkalı karşılama

 

1925, 1 ekim
Bursa

1925, 1 ekim

Bursa'da Gen.Ali Sait Akbaytugan'la

1925, 29 ekim

Arkada Gen.Emin Koral, solunda Kazım Özalp Paşa

1925, 29 ekim

29 Ekim kutlamalarında. Arkada Gen.Emin Koral, solunda Kazım Özalp Paşa

1925, 29 ekim

Arkada İsmet İnönü, solunda Kazım Özalp Paşa

 

1926, 5 nisan

Mersinden dönen Başbakan İsmetPaşa'yı Ankara İstasyonunda karşılarken

1926, 20 mayıs

Bilecik'te

1926, 20 mayıs

Bilecik Bozüyük'te İbrahim Bey'in kereste fabrikasında

1926, 29 mayıs

Bursa'da Dârülelhan (İstanbul Belediye Konservatuvarı) topluluğunun verdiği konserden sonra bir gençkızla

1926, 13 haziran

Karadeniz Vapuru’yla Bandırma’ya gelişi

1926, 13 haziran

Bandırma

1926, 13 haziran

Bandırma

1926, 16 haziran

İzmir’de

1926, 9 temmuz

İzmir suikasti sonrasında

1926, 9 temmuz

İzmir suikasti sonrasında

1926, 9 temmuz

Başarısız suikast girişiminden sonra İzmir'den Ankara'ya hareket ederken 

1926, 9 temmuz

Başarısız suikast girişiminden sonra İzmir'den Ankara'ya hareket ederken 

1926, 9 temmuz

Başbakan İnönü'yle birlikte İzmir'den Ankara'ya hareketi

1926, 9 temmuz

Başbakan İnönü'yle birlikte İzmir'den Ankara'ya hareketi

1926, 9 temmuz

Başarısız suikast girişiminden sonra İzmir'den Ankara'ya hareket ederken 

1926, 9 temmuz

Başarısız suikast girişiminden sonra İzmir'den Ankara'ya hareket ederken 

1926

1926

Ankara'da bir törende. Arkada Milletvekili Fuat Bulca.

1926, 16 eylül

Ankara Etimesgut'ta, Alman Pilot Hayneke'nin paraşütle atlayışını seyrederken 

1926, 8 ekim

Ankara yakınlarındaki I. Ordu manevralarında

1926, 8 ekim

I.Ordu Manevralarında Mareşal elbisesiyle

1926, 8 ekim

I.Ordu Manevralarına İsmet İnönü ve Kâzım Özalp da Mareşal elbisesiyle

1926, 8 ekim

Ankara yakınlarındaki I.Ordu Manevraları'nda

1926, 8 ekim

Ankara yakınlarındaki I.Ordu Manevraları'nda

1926, 8 ekim

1926, 8 ekim

Ankara yakınlarındaki I.Ordu Manevraları'nda

1926, 8 ekim

Ankara yakınlarındaki I.Ordu Manevraları'nda dinlenirken

1926, 8 ekim

Ankara yakınlarındaki I.Ordu Manevraları'nda dinlenirken

1926, 29 ekim

Ankara İstasyon Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı'nda

1926, 29 ekim

Cumhuriyet Bayramı'nda şeref tribününde

 

 

 

 

 

1926, 28 aralık

Askeri Şûra Toplantısı’nda

 

 

 

 

 

1927, 21 şubat

1927, 27 şubat

Ankara Palas'ta Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Balosu'nda

1927, 30 mart

Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a ilk seyahatinde tren penceresinde

1927

1927

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ile Başbakan İsmet İnönü beraber

1927

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal at yarışlarında 

1927

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal at yarışlarında 

1927

Başbakan İnönü, Gnkur. Başkanı Mareşal Çakmak, MEB Mustafa Necati bir törende 

1927, 10 haziran

 

1927, 10 haziran

Atatürk çok sevdiği atı "Sakarya" ile Ankara çiftlikte gezintide

1927, 10 haziran

I. Gazi Kosusu’nu izlerken

1927, 30 haziran

Özel treninde

1927, 1 temmuz

Ertuğrul yatı

1927, 1 temmuz

Atatürk beraberindekilerle Ertuğrul Yatında 

1927, 1 temmuz

1927, 1 temmuz

Ertuğrul Yatı'ndan, sandallara-motorlara binerek kendisini karşılayan İstanbulluları selâmlıyor.

1927, 1 temmuz

Ertuğrul Yatı'ndan, sandallara-motorlara binerek kendisini karşılayan İstanbulluları selâmlıyor.

1927, 1 temmuz

Ertuğrul Yatı'ndan, sandallara-motorlara binerek kendisini karşılayan İstanbulluları selâmlıyor.

1927, 1 temmuz

Ertugrul yatının

güvertesinde

1927, 1 temmuz

İstanbul Boğazı'nda Ertuğrul Yatı'nda yanında TBMM Başkanı Kazım Özalp olduğu halde kendisini karşılayan İstanbulluları seyrediyor.

1927, 1 temmuz

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a ilk gelişinde, Ertuğrul Yatı'nda öğle yemeğinde

1927, 1 temmuz

Ertuğrul Yatı'nda öğle yemeği sırasında Dr. İbrahim Tali Bey'le görüşürken

1927, 1 temmuz

Atatürk Ertuğrul Yatın'da hatıra defterini imzalıyor

1927, 1 temmuz

Ertuğrul Yatı'nda İstanbulluların sevgi selinden memnun gülümsüyor 

1927, 1 temmuz

1927, 1 temmuz

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a ilk gelişinde sağında Kazım Özalp

1927, 1 temmuz

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a ilk gelişinde sağında Kazım Özalp

1927, 1 temmuz

Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesi'nde törenle karşılanırken

1927, 8 temmuz

İstanbul gezisinde beyaz paltosunu giymeye çalışırken, sağında MEB Mustafa Necati görülmektedir. 

1927, 8 temmuz

Tarabya'daki Tokatlıyan Oteli'ne gelirken

1927, 22 temmuz

İstanbul Boğazı'nda Söğütlü Yatı'yla gezintide. Yatta Mustafa Kemal'in sağında TBMM Başkanı Kâzım Özalp, Kılıç Ali ve Salih Bozok görülmektedir.

1927, 9 temmuz

Atatürk, İstanbul Belediyesinden beraberinde Dışişleri Bakanı T.Rüştü Aras ve yaveri Rusuhi olduğu halde araba ile ayrılırken

1927, 9 temmuz

İstanbul vilayetini ziyaretinden çıkarken

1927, 10 ekim

Atatürk İstanbul dönüşü Ankara'da

1927, 15 ekim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin II.Büyük Kongresi'nde Büyük Nutuk'u okurken

1927, 15 ekim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin II.Büyük Kongresi'nde Büyük Nutuk'u okurken

1927, 15 ekim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin II.Büyük Kongresi'nde Büyük Nutuk'u okurken

1927, 16 ekim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin II.Büyük Kongresi'nde Büyük Nutuk'u okurken

1927, 20 ekim

Büyük Nutkunu tamamladıktan sonra TBMM'nden ayrılıyor.

1927, 20 ekim

Atatürk söylev'ini bitirdiği gün

1927, 29 ekim

Cumhuriyet Bayramı'nda TBMM Başkanı Kazım Özalp'la şeref tribününde 

1927, 29 ekim

Cumhuriyet Bayramı'nda geçit törenini izlerken

1927

Ankara’da bir törene gelirken

1928, 10 mayıs

MEB Mustafa Necati ile Ankara Okullarının Jimnastik gösterilerini seyrederken

1928, 10 mayıs

MEB Mustafa Necati ile Ankara Okullarının Jimnastik gösterilerini seyrederken

1928, mayıs

Afganistan Kralı Amanullah Han'la

1928, 15 mayıs
Çankaya Kütüphanesi

1928, 20 mayıs

Afganistan Kralı Amanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyya'nın Ankara Garı'nda karşılanışı 

1928, 21 mayıs

Afgan Kralı Amanullah Han, eşi ve beraberindekiler Çankaya Köşkü'nün bahçesinde 

1928, 24 mayıs

Afgan Kralı Amanullah Han'la Başbakan İsmet İnönü'nün tenis oynayışlarını seyrederken

1928, 5 haziran
İstanbul

1928, 5 haziran
İstanbul

1928, 5 haziran
İstanbul

1928, 16 haziran
istanbul

1928, 25 mayıs

Mustafa Kemal Atatürk ve Afgan Kralı Amanullah Han,Gazi Çiftliği Marmara Havuzunda

1928, mayıs

Afganistan Kralı Amanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyye, TBMM Başkanı Kazım Özalp ve Başbakan İnönü'yle 

1928

Gazi Mustafa Kemal Atatürk trende

1928, 5 haziran

İzmit İstasyonu'nda trende

1928, 5 haziran

İzmit Garı’nda

1928, 5 haziran

İzmit İstasyonu'nda karşılanışı

1928, 5 haziran

İzmit Garı'nda trende. Yanında Kazım Özalp ve Şükrü Kaya 

1928, 5 haziran

İzmit'te 

1928, 5 haziran

özel treninin balkonunda

1928, 5 haziran

İzmit'te kadın kuruluşları temsilcilerince karşılanışı 

1928, 5 haziran

Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a ikinci gelişinde Sakarya Arifiye İstasyonu'nda karşılanması

1928, haziran

İstanbul'a Cumhurbaşkanı olarak ikinci seyahatinde

1928, 5 haziran

Ruşen Eşref Ünaydın'la Boğaziçi'nde

1928, 5 haziran

İstanbul'a gelişinde kızkardeşi Makbule Hanım tarafından Dolmabahçe Sarayında karşılanışı 

1928, 5 haziran

TBMM Başkanı Kazım Özalp'la birlikte İstanbul Haydarpaşa Garı'nda karşılanışı 

1928, 5 haziran

Haydarpaşa İstasyonu’nda karşılanırken

 

1928, 5 haziran

TBMM Başkanı Kazım Özalp'la birlikte İstanbul Haydarpaşa Garı'nda karşılanışı 

1928, 5 haziran

Ertuğrul Yatı ile Dolmabahçe Sarayına giderken

1928, 5 haziran

Ertuğrul Yatı'nın güvertesinde. Sol başta Nuri Conker ve Salih Bozok, Atatürk'ün arkasında Fahrettin Altay ve Şükrü Naili Gökberk Paşalar.

1928, 5 haziran

Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımında çiçek veren çocuklar tarafından karşılanırken

1928, 5 haziran

Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımında

1928, 5 haziran

Dolmabahçe Sarayı'nda karşılanışı 

1928, 5 haziran

Tuzla İstasyonunda karşılanırken, sağdan sola, Salih, Cevat Abbas ve Şükrü Beyler

1928, 5 haziran

Beraberindekilerle saraya doğru giderken 

1928, 5 haziran

1928, 16 haziran

İş Bankası Yeni Cami şubesinden, Celal Bayar'la birlikte çıkarken

1928, 16 haziran

Florya'da Afet İnan Hanımla köşk inşaatını gezerken

1928, 25 ağustos

Atatürk, İsmet İnönü ve Kazım Özalp beraber, Dolmabahçe Sarayının üst salonunda, yeni Türk harfleri ile ilgili toplantıyı izlerken

1928, 29 ağustoa

Konferansta konuşmacıları izliyor

1928, 29 ağustos

Dolmabahçe Sarayındaki yeni harfler konusundaki konferansta 

1928, 1 eylül

Çanakkale’de

1928, 1 eylül

Atatürk, Ruşen Eşref Ünaydın, Salih Bozok, Nuri Conker, Kılıç Ali ve yaveri Rusuhi Bey Birlikte ile Çanakkale'yi ziyaretinde

1928, 14 eylül

Karadeniz seyahatine çıkmak için İzmir Vapurunda onu yolcu etmeye gelenlere veda ediyor.

1928, 14 eylül

Karadeniz seyahatine çıkmak için İzmir Vapurunda

1928, 14 eylül

Karadeniz seyahatine çıkmak için İzmir Vapurunda

1928, 14 eylül

1928, 14 eylül

İzmir Vapuru ile Samsun’a gelirken

1928, 14 eylül

İzmir Vapuru’nun güvertesinde

1928, 16 eylül

Samsun rıhtımında karşılanışı

1928, 16 eylül

Samsun İstasyonunda hazırlanan takın altında Başbakan İnönü'yle

1928, 16 eylül

Samsun-Sivas tren hattında çalışan demiryolu görevlilerince karşılanışı 

1928, 16-18 eylül

Samsun İstasyonunda

1928, 18 eylül

Samsun-Sivas tren hattında Havza İstasyonun'da karşılanışı

1928, 18 eylül

Havza İstasyonunda

1928, 18 eylül

Amasya’da

1928, 20 eylül

Kayseri'de Harf İnkılabında

1928, 20 eylül

Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi Binası önünde kara tahta başında Başbakan İnönü'yle yeni Türk harflerini tanıtırken

1928, 20 eylül

Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi Binası önünde kara tahta başında Başbakan İnönü'yle yeni Türk harflerini tanıtırken

1928, 20 eylül
Kayseri’de yeni Türk

harflerini öğretirken

1928, 20 eylül

Yeni Türk harflerini

halka öğretirken

1928, 20 eylül
Kayseri’de yeni Türk

harflerini öğretirken

1928, 21 eylül

Cevat Abbas Gürer'le Çankaya Köşkü'ne gidiyor

1928, 13 ekim

L'lllustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli sayısının kapağında Başöğretmen Atatürk'ün yeni Türk harflerini tanıtan bu fotoğrafı yer almıştır.

1928, 19 ekim

Başbakan İnönü ile Ankara'da at yarışlarında

 

 

1928, 29 ekim

şeref tribününde TBMM Başkanı Kazım Özalp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gnkur.Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak

1928, 29 ekim

Recep Peker'le

1928

Atatürk ve Başbakan İnönü Samsun-Sivas demiryolunda incelemede 

1928

 

 

1929, 17 ocak

Manevi kızlarından Nebile'nin düğününde gelinle dans ederken

1929, 17 ocak

 

1929, 17 ocak

 

1929, 17 ocak

 

1929, 19 ocak

Mustafa Kemal Atatürk Manevi kızı Nebile'nin nikahında

1929, 14 şubat

Gülhane Parkı’nda Afet İnan ile - İstanbul

1929, 23 nisan

Ankara Palas'taki çocuk

balosunda, Ömer İnönü ile

1929, 23 nisan

Mustafa Kemal Atatürk Ankara Palas'ta Çocuk Esirgeme Kurumu'nun verdiği çayda

1929, 5 mayıs

Gazi Orman Çiftliğinin kuruluş yıldönümünde, Kazım Karabekir, Salih Bozok, Kılılç Ali, Ruşen Eşref Ünaydın ve yaveri Rusuhi ile birlikte,

1929, 6 mayıs

Ankara'da Marmara Köşkü'nün terasında dinlenirken

1929, 16 mayıs

Gazi Orman Çiftliği'nde, İsmet İnönü ve Makbule Atadan ile yarışları izlerken

1929, 10 haziran

1928 yılında çektirip 10 Haziran 1929 tarihinde 'Kızım Sabiha'ya' ithafıyla manevi kızı Sabiha Gökçen'e imzaladığı fotoğrafı. 

1929, 4 temmuz

Mustafa Kemal Atatürk Gazi Orman Çiftliği'nde

1929, 4 temmuz

Mustafa Kemal Atatürk Gazi Orman Çiftliği'nde 

1929, 4 temmuz

Gazi Orman Çiftliği'nde traktör kullanırken 

1929, 4 temmuz

Gazi Orman Çiftliği'nde traktör kullanırken 

1929, 4 temmuz

Mustafa Kemal Atatürk, Afet İnan ve Yaveri Rusuhi ile çiftlikte

1929, 4 temmuz

Gazi.Orman.Çiftliğinde bir işçinin gösterdiği mahsulü incelerken

1929, 14 temmuz

Mustafa Kemal Atatürk Gazi Orman Çiftliği'nde 

1929, 14 temmuz

Mustafa Kemal Atatürk Gazi Orman Çiftliği'nde 

1929, 14 temmuz

Gazi Orman Çiftliği'nde motosiklette

1929, 14 temmuz

Gazi Orman Çiftliği'nde motosiklette

1929, 14 temmuz

 

1929, 14 temmuz

Mustafa Kemal Atatürk Gazi Orman Çiftliği'nde 

1929, 14 temmuz

Gazi Orman Çiftliğinde Marmara Köşkü'nün balkonunda Cum.Gen.Sek. Tevfik Bıyıklıoğlu ile kahve içerken

1929,  14 temmuz

Kendisinin kullandığı at arabasıyla Orman.Çiftliğinde gezerken 

 

1929, 14 temmuz

Gazi.Orman.Çiftliğinde Marmara Havuzu’nda yapılacak işleri tarif ederken

1929, 16 temmuz

Çankaya Köşkünde çalışma odasında

1929, 16 temmuz

Çankaya Köşkünde çalışma odasında

1929, 18 temmuz

İstanbul'da Tahtakale yangınında Kılıç Ali ile incelemeler yaparken

1929, 6 ağustos

Pendik İstasyonun'nda çocuklar ve kamp yapmakta olan Darüşşafakalı öğrenciler tarafından karşılanışı 

1929, 6 ağustos

İstanbul'a üçüncü gelişinde ilgililerce karşılanırken

1929, 6 ağustos

İstanbul seyahatindeki kıyafet ve şapkasıyla

1929, 6 ağustos

Atatürk, özel treninin salonunda, Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa ve İstanbul Belediye Reisi Muhittin Üstündağ ile beraber

1929, 6 ağustos

İstanbul'a geldiği gün İsmet Paşa'yı ziyaretinde

1929, 6 ağustos

Dolmabahçe Sarayı'nda karşılayanlarla 

1929, 6 ağustos

1929, 6 ağustos

TBMM Başkanı Kazım Özalp'la trenle Ankara'dan İstanbul'a giderken

1929, 6 ağustos

İstanbul Tuzla İstasyonunda karşılanışı 

1929, 6 ağustos

İstanbul

1929, ağustos

TBMM Başkanı ile İstanbul'da otomobilde

1929, 20 ağustos

Yalova Baltacı Çiftliğinde

1929, 20 ağustos

Atatürk yanındaki heyet ve Alman Mimar Gross ile, yapılacak yeni düzenlemeler hakkında bilgi alıyor

1929, 29 ağustos

 

1929, 3 eylül

Yalova'da Baltacı Çiftliği'nde, Termal kaplıcalarını imar eden Alman Mimar Gross (sağında), Deniz Yolları Genel Müdürü Sadullah Bey(gözlüklü), Salih Bozok, Kılıç Ali ve Şükrü Beylerle beraber 

1929, 3 eylül

Yalova'da Baltacı Çiftliğinde

1929, 3 eylül

Mimar Gross'la Yalova'da Baltacı Çiftliği'nde yapılacak inşaatı planlarken

1929, 3 eylül

Yalova'da inceleme gezisinde

1929, 4 eylül

Söğütlü Yatı'yla İstanbul Boğaziçi'nde gezinti'de

1929, 7 eylül

Topkapı Sarayı'nda inceleme yapmak üzere saraya gelirken

1929, 16 eylül
Yalova’da okumak isteyen

sığırtmaç Mustafa ile

1929, 30 eylül
Dolmabahçe Sarayı çıkışı

1929, 30 eylül
Dolmabahçe Saraı çıkışı

1929, 30 eylül

Yanında Salih Bozok olduğu halde Dolmabahçe Sarayı'nın merdivenlerinden inerken

1929, 30 eylül

1929, 30 eylül
Dolmabahçe Sarayı çıkışı

1929, 30 eylül

1929, 30 eylül
Dolmabahçe Sarayı çıkışı

1929, 30 eylül

İstanbul'dan Ankara'ya uğurlanışı

1929, 22 ekim

T. İş Bankasının Ankara'da yeni yaptırdığı Genel Müdürlük binasında Gen. Md. Celal Bayar'la 

1929, 24 ekim

Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinin matbaasını ziyaretinde

1929, 29 ekim

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı'nda şeref tribünü'nde 

1929, 29 ekim

Şeref tribününde

1929, 29 ekim

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı'nda şeref tribünü'nde 

1929, 29 ekim

Ankara Palas’ta kostimlü Cumhuriyet Balosu’nda

1929, 29 ekim

Ankara Palas’ta kostimlü Cumhuriyet Balosu’nda

1929, 29 ekim

TBMM Başkanı Kazım Özalp ve Dış İşleri Bakanı T.Rüştü Aras Ankara Palas'ta Büyükelçiliklere verilen ziyafette. 

1929, 24 kasım

Türk Ocakları Genel Merkezi (günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi) inşaatını gezdikten sonra

1929, 20 aralık

Gn. Kur. Başkanı Fevzi Çakmak Paşa'nın kızının nişanında

1929

Gazi Mustafa Kemal Atatürk TBMM Başkanı ve eşi ve Başbakan İnönü'yle Ertuğrul Yatı'nda 

1929

İstanbul'da vapurda Türk kadın kuruluşlarının temsilcileriyle 

1929, 31 aralık

Hariciye Köşkü’nde

yılbaşı balosunda

1929, 8 aralık

1930, 1 mart

Atatürk, yanında Afet İnan ve Kılıç Ali olduğu halde, İzmir'de Karşıyaka kulübüne girerken

1930, 6 mart

Isparta'da karşılanışı 

1930, 6 mart

Isparta gezisinde Kuleönü karşılanışı

1930, 7 mart

Antalya'da ağırlandığı bugün Teknik Ziraat Müdürlüğü olarak kullanılan köşkten ayrılırken 

1930, 9 mart

Aspendos Antik Tiyatrosu önünde halkla beraber

1930, 9 mart

Antalya'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nda incelemede

1930, 9 mart

Atatürk Belkıs Harabeleri önünde çadırda istirahat ediyor.

1930, 20 nisan

1930, İzmir

Hayrinusa Hanım’la İzmir’de bir düğünde

1930, 21 nisan

Ankara'da açılan milli sanayi sergisini gezdikten sonra binadan ayrılırken

1210

1930, 22 mayıs

Manevi kızlarından Rukiye'nin nikahında .Afet Inan ve Dıyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi, sağında Rukiye ve subay eşi görülmektedir.

1930, 22 mayıs

Rukiye'nin Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan düğününde. Solunda Rukiye ve eşi, sağında Salih Bozok ve manevi kızı Afet İnan görülmektedir. 

1930, 22 mayıs

Rukiye'nin Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan düğününde. Solunda Rukiye ve eşi, sağında Salih Bozok ve manevi kızı Afet İnan görülmektedir. 

1930, 22 mayıs

Rukiye'nin Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan düğününde.

1930, 2 haziran

1930, 2 haziran
Orman Çiftliği’nde kahve içerken

1930, 9 haziran

Atatürk İstanbul'dan ayrılmadan önce İsmet Paşa'ya veda ederken

1930, 9 haziran

 İstanbul'dan ayrılırken, özel treninin penceresinde

1930, 12 haziran

Atatürk Yalova dönüşünde

1930, 15 haziran

Yalova İskelesi'nde kendisini karşılayanları selamlıyor. 

1930, 15 haziran

1929 yılında Yalova'da tanıyıp himayesine aldığı Sığırtmaç Dolmabahçe Sarayı'nda 

1930,17 temmuz

Atatürk ve misafirleri, Yalova Termal Otelin çıkışında 

1930, 24 temmuz

Yalova millet Çiftliği'nde yaptırdığı raylı evin inşaatında

1930, 8 ağustos

Atatürk Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Yunus Nadi ile Yalova'da

1930, 8 ağustos

Kızkardeşi Makbule Atadan ve Yunus Nadi ile

1930, 13 ağustos

Yalova'da akşam yemeği öncesi sohbette

1930, 19 ağustos

Yalova'da Fethi Bey ile Millet Çiftliğini gezerken

1930, 20 ağustos

Yalova'da Fetfi Okyar, Salih Bozok ve Kılıç Ali ile beraber 

1930, 23 ağustos

Atatürk ve yanındakiler Yalova Termal'de

1930, 23 ağustos

Atatürk ve yanındakiler Yalova Termal'de

1930, 6 eylül

 İsmet Paşa ve Kılıç Ali ile Gülhane Parkında

1930, 6 eylül

Başbakan İnönü'yle Gülhane Parkı'nda dinlendikten sonra otomobilde

1930, 14 eylül

Sakarya Motoru'yla Boğaziçi'nde

1930, 14 eylül

Atatürk ve beraberindekiler Yalova'ya gitmek üzere saraydan ayrılırken

1930, eylül

İstanbul'da Kılıç Ali ve Ruşen Eşref Ünaydın'la 

1930, 29 ekim

Cumhuriyet'in 7.Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TBMM kürsüsünde

 

1930, 29 ekim

Macaristan Başbakanı, K.Bethlen'le Cumhuriyet Bayramı balosunda 

1930, 29 ekim

Atatürk, TBMM Bsk. Kazım Özalp, Yünanistan Başbakanı Venizelos Ankara Palas'ta Cumhuriyet Bayramı balosunda 

1930, 29 ekim

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, yanında İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve kadrosunun diğer üyeleriyle birlikte TBMM'den çıkıyor.

1930, 29 ekim

 

1930, 1 kasım

TBMM'nin açış nutkunu söylerken.

1930, 9 kasım

Ankara

1930, 9 kasım

Ankara

1930, 9 kasım

Ankara

1930, 17 kasım

Şükrü Kaya, Kılıç Ali ve Cevat Abbas Gürer'le Kuzeydoğu Anadolu seyahatine çıkarken 

1930, 17 kasım

Şükrü Kaya, Kılıç Ali ve Cevat Abbas Gürer'le Kuzeydoğu Anadolu seyahatine çıkarken Ankara İstasyonundan uğurlanıyor 

1930, 18 kasım

Kayseri Lisesi öğrencileri arasında

1930, 18 kasım

Kuzeydoğu Anadolu gezisinde Kayseri Garı'nda

1930, 19 kasım

Kayseri'de bir kadının sorunlarıyla ilgilenirken

1930, 20 kasım

 Sivas Kız Lisesinde

1930, 20 kasım

Sivas'ta

1930, 21 kasım

Tokat

1930, 21 kasım

Tokat

1930, 21 kasım

Tokat

1930, 22 kasım

Amasya

1930, 22 kasım

Amasya’da

1930, 22 kasım

Sivas'ta bir vatandaşın derdini dinliyor.

1930, 22 kasım

Turhal'da bir dilekçeyi incelerken

1930, 22 kasım

Amasya'da halkın ve bir kadının derdini dinlerken

1930, 22 kasım

Amasya'da Milli Mücadele'nin faziletli Müftüsü Abdurrahman Kamil Efendi'yle

1930, 22 kasım

Samsun'da İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile birlikte karşılanışı 

1930, 22 kasım

Amasya'da bir kadının derdini dinlerken

1930, 22 kasım

Şükrü Kaya, Ruşen Eşref Ünaydın ve Salil Bozok'la Turhal İstasyonu'nda

1930, 24 kasım

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Samsun-Çarşamba'da

1930, 25 kasım

Samsun'da İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile birlikte

1930, 26 kasım

1930, 26 kasım

Samsun Lisesi'nde öğrencilerle ders dinlerken

1930, 26 kasım

Samsun'da bir ortaokulun Coğrafya dersinde

1930, 26 kasım

Ege Vapuru'yla Trabzon'a giderken gazete okuyor.Yanındaki Salih Bozok

1930, 26 kasım

Ege Vapuru'yla Trabzon'a giderken gazete okuyor

1930, 27 kasım

Ege Vapuru'yla geldiği Trabzon'da karşılanışı

1930, 27 kasım

Ege Vapuru'yla geldiği Trabzon'da karşılanışı 

1930, 27 kasım
Trabzon

1930, 27 kasım

Ege Vapuru

1930, 27 kasım

Ege Vapuru

1930, 28 kasım

Ege Vapuru'yla Trabzon'a giderken salıncakta sallanırken

1930, 28 kasım

Ege Vapuru'yla Trabzon'a giderken salıncakta sallanırken

1930, 28 kasım

Ege Vapuru'yla Trabzon'a giderken salıncakta sallanırken

1930, 28 kasım

Atatürk ve Afet Hanım Ege Vapuru'nda halka oynuyor.

1930, 28 kasım

Trabzon'da heyecanlı bir vatandaşı dinlerken

1930, 28 kasım

Ege Vapuru'yla Trabzon'a giderken halka oynuyor

1930, 1 aralık

Atatürk, İstanbul'a gelişinde Acar motorunda 

1930, 2 aralık

İstanbul'da Turkuaz Salonu'nda Ruşen Eşref Ünaydın'la yemekte

1930, 2 aralık

İstanbul'da Askeri Müzeyi gezerken

1930, 3 aralık

Atatürk, İstanbul Elhamra Sineması'nda Makbule Atadan ve Şükrü Kaya ile birlikte Fox firmasının Ankara Çiftlikte çektiği filmi seyrederken

1930, 3 aralık

İstanbul – Elhamra Sineması

1930, 3 aralık

İstanbul Elhamra Sineması'nda Makbule Atadan ve Şükrü Kaya ile birlikte Fox firmasının Ankara Çiftlikte çektiği filmi seyrederken

1930, aralık

Köpeğiyle Yalova'da

1930, 4 aralık

Kadıköy Vapuru'yla Yalova'ya giderken

1930, 4 aralık

Kadıköy Vapuru'nda

1930, 4 aralık

Kadıköy Vapuru'yla Yalova'ya giderken

1930, 4 aralık

Kadıköy Vapuru'yla Yalova'ya giderken

1930, 15 aralık

İstanbul - Hukuh Fakültesi’nda

1930, 15 aralık

İstanbul Darülfünunu'nu (Üniversitesi) ziyaretinde öğretim üyeleriyle

1930, 15 aralık

İstanbul Üniversitesi'nin ziyaret defterine izlenimlerini yazarken 

1930, 15 aralık

İstanbul Üniversitesini ziyareti sırasında Hukuk Fakültesi'nde Prof.Ali Kemal Bey'in Deniz Ticareti Hukuku dersinde

 

1930, 15 aralık

Kadıköy Vapuru ile Yalova'ya gitmek üzere Salih Bozok ve Kılıç Ali ile saraydan ayrılırken 

1930, 15 aralık

 İstanbul Üniversitesini ziyareti sırasında Hukuk Fakültesi'nde Prof.Ali Kemal Bey'in Deniz Ticareti Hukuku dersinde, profesörün arkasında büyük bir tevazu ile dersi dinliyor.

1930, 18 aralık

İstanbul Belediyesini ziyareti sırasında

1930, 18 aralık

İstanbul Belediyesi Meclis Salonu'nun dinleyici bölümünde toplantıyı izlerken

1930

1930, 20 aralık

26 Kasım 1926'da açılan Alpullu Şeker Fabrikası'nı gezdikten sonra

1930, 20 aralık

Kırklareli'nde

1930, 21 aralık

Edirne'de arabasından inerken 

1930, 21 aralık

Kırklareli gezisinde bir kadının derdini dinlerken

1930, 22 aralık

Edirne gezisinde vatandaşlarla 

1930, 22 aralık

Edirne'de ihtiyar bir kadını dinlerken 

1930, 23 aralık

Edirne'de Kemalköy'de çeltik üreticileriyle. gün köylülerin Çeltikçi Karabekir'le olan anlaşmazlıklarına çözüm bulmuştur.

1930, 25 aralık

Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesini gezerken 

1930

1930

1930

1930

1931, 4 ocak

Bursa'da bir kadının dertlerini dinlerken

1931, 13 ocak

Ankara Palas'ta Japon Prensi Takamatsu ve eşinin onuruna verilen davette 

1931, 31 ocak

İzmir Ziraat Bankası'nda tarım kredilerini incelerken

1931, 31 ocak

İzmir Ziraat Bankası'nda tarım kredilerini incelerken

1931, 31 ocak

İzmir Ticaret Odasını ziyaretin'de

1931, 31 0cak

Atatürk bir toplantıda tüccarların arzularını not ederken

1931, 1 şubat

İzmir Kız Lisesi'nden ayrılırken öğretmen ve öğrencilerle 

1931, 1 şubat

İzmir Kız Lisesi'nden ayrılırken öğretmen ve öğrencilerle 

1931, 1 şubat

İzmir Erkek Lisesi'nde sınıfta ders dinlerken

1931, 1 şubat

İzmir Erkek Lisesi'nde sınıfta ders dinlerken

1931, 2 şubat

Atatürk İzmir Türk Ocağında Çayda. Sağında Fahrettin Altay Paşa Solunda Kazım Dirik 

1931, 4 şubat

Denizli’de

1931, 5 şubat

Fahrettin Altay Paşa, Vasıf Bey, Salih Bozok ve Denizli Valisi Halit Aksoy ile Nazilli'de 

1931, 9 şubat

Ege Vapuru'nda Fethiye kıyılarını seyrederken

1931, 15 şubat

Dörtyol'da Afet İnan'la çocukları severken

1931, 15 şubat

Dörtyol'da Afet İnan'la çocukları severken

1931, 15 şubat

Dörtyol'da Afet İnan'la çocukları severken

1931, 17 şubat

Adana’da

1931, 8 mart

Atatürk Afet İnan'la çiftlikteki bir tesisten çıkarken 

1931, 11 mayıs

Cum.Başk.Gn.Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde yemekte

1931, 11 mayıs

Cum.Başk.Gn.Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde yemekte

1931, 14 mayıs

Atatürk Mareşal Fevzi Çakmak'ın kızının düğününde

1931, mayıs

Çiftliğin kuruluş yıldönümünde Çiftlik'te ayran içerken

1931

Ege Vapuru’nda kahve içerken

1931

Gazi Orman Çiftliği'nde bir çocukla

1931, 6 haziran

Çankaya'da Afet İnan ve Kazım Özalp ile tarih çalışmaları sırasında

1931, 6 temmuz

Irak Kralı Faysal'la Çankaya'da Köşkü'nde

1931, 6 temmuz

Irak Kralı Faysal'la 

1931, 6 temmuz

Atatürk Çankaya'da Irak Kralı Faysal'la beraber 

1931, 8 temmuz