Yolu düşen herkesi büyüleyen, bir başka dünyadır, İzmir Kuş Cenneti.

Kuşlar, memeliler, sürüngenler, böcekler, bitkiler, bir çok türün kendi kurallarınca binyıllardır yaşayıp gittiği, keyifli hikayelerin yaşandığı, severek izlediğimiz, izlediğiniz...

Ve ne yazık ki şimdi…

İzmir Kuş Cennetinin “Yaban Hayatı Koruma Sahası” Statüsü Kaldırıldı !!!

 

Rant uğruna yapılanlara akıl erdirmek mümkün değil.

Ramsar, 1. derece doğal sit, Yaban Hayatı Koruma Sahası olmasına karşın yeterince korunamayan, her geçen yıl gözlerimizin önünde yok edilen, dünya ölçeğinde çok önemli bir doğal yaşam alanı, önemli kuş alanı olan İzmir Kuş Cenneti’ne bir darbe daha vuruldu :

www.haberler.com/izmir-kus-cenneti-nin-yaban-hayati-koruma-sahasi-haberi/

 

İzmir Kuş Cennetinin gerçek sahipleri…

Kara karınlı kumkuşlarının varlığından rahatsız olmadan keyiflerine bakan flamingolar…

Sazlık, bataklık, çorak topraklar, bozkır…

Aslında bu alanlar binlerce tür için temel yaşam alanı…

Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan tepeli pelikanların değil Türkiye, dünya açısından en önemli yaşam, üreme alanlarından biri İzmir Kuş Cenneti…

Balıkçıllar, flamingolar ve daha 270 kuş türü, onlarca memeli, çok sayıda sürüngen, böcek, bitki bu alanı paylaşırken, onlar bu alanın bizden çok önceden beri sahibiyken…

Açtığımız yollarda üremeye, varlıklarını sürdürmeye çalışırken…

 

İnsanlar, yaşam alanlarına böylesine müdahale etmişken…

Balıkçıya eşlik eden gri balıkçıl…

Gri balıkçıl, ak balıkçıl, tepeli pelikan, kara leylek ve daha yüzlercesi…

 

Flamingolar geceleme alanlarında dinlenirken…

Flamingolar üreme davranışlarında, kur dansında

Yeni gökdelenlerin şantiye alanı yanında yuvada mahmuzlu kızkuşu…

1. derece doğal sit olmasına karşın, Çiğli Kipa’nın hemen karşısındaki bu alanda artık ne yazık ki ak balıkçıllar değil, çok şeritli yollar var…

Koruma statüsü kalktıktan sonra neler olacağını tahmin etmek zor değil…

Yılkı atları…

İşe yaramaz, yaşlı diye alana bırakılan atlar bile, insana inat bu alanda üremeyi başardılar…

Önde su basar çayırlar, arkada sazlardaki çok çeşitli yaşam türleriyle aynı alanı paylaşan yılkı atları…

Deltanın gerçek sahipleri

Küçük ak balıkçıl – büyük ak balıkçıl – gri balıkçıl – tepeli pelikan – kara leylek – flamingo

Tuzlanın yanıbaşındaki beslenme telaşında kumkuşları…

İnsanı gördüklerinde ailesiyle birlikte, çok haklı olarak, çareyi kaçmakta bulan yaban domuzu ailesi…

İzmir Kuş Cenneti’nde gece bile bir başka huzurlu.

İnsan bu huzuru bölmedikçe…

İnsandan başka zevk için öldüren yok.

Hayvanlar leşleri yok ederek yaban hayatın çöpçülüğünü de yapıyorlar bir anlamda.

Ya da hasta ve zayıfları yok ederek sağlıklı nesillerin oluşumuna katkıda bulunuyorlar…

Tepeli pelikanımız sakin sularda yüzerken.

Ne yazık ki bu alanlara insan müdahalesi arttıkça keyfi kaçacak ve korkarım bizi terk edecek.

Kızıl kumkuşları yoksa bizi terk ediyorlar mı şimdiden…

Haklılar !

Sarı kuyruksallayanlar da benzer telaş içindeler mi!

Bu alan onların, bu doğa çocuklarımızın.

Müzelerde mumyalarını, ansiklopedilerde fotoğraflarını izlemekle yetinmemeleri için…

Doğaya sahip çık, doğal yaşam alanlarını koru.

Yaban Hayatı Koruma Statüsü’nden çıkarılar İzmir Kuş Cenneti, şehrin böylesine yanıbaşında, ama yaban hayatın büyük bir dirençle sürdüğü, son nefes aldığı, önemli bir alan…

Tilkiler için de…

Porsukları bu gidişle doğal yaşamda göremeyeceğiz artık !

Medeniyete (!) bir başka kurban : Çakal

Denizlerin prensi – Karabatak

Sonu böyle olmamalıydı…

Yaban hayata insanın etkilerinin kaçınılmaz sonucu…

Suna - Kuşaklı ördek

Korkarım ki, çocuklarımız sadece fotoğraflardan tanıyacaklar bu güzelleri…

 

Su hayattır, sulak alanlar hayatımız…